– På vissa ställen får de semester utan att behöva jobba någon annan helg medan på andra ställen måste de jobba en annan helg i stället. På vissa ställen hör vi till och med att ”det är ingen idé ni söker semester för ni får ändå inte det på en helg”, säger Kommunals ordförande i Lidköping, Anna Shaw Johansson.

En del vård- och omsorgspersonal i Lidköping, som inför en schemaperiod lägger in om semester under en helg, måste jobba varannan helg ändå. I stället läggs mer ledighet ut vardagar. Antalet arbetsdagar under en schemaperiod ska vara det samma, anser arbetsgivaren.

–  Det är för att vi vill möjliggöra ledighet när våra medarbetare önskar men samtidigt måste vi täcka vårt bemanningskrav då våra brukare behöver hjälp så att vi bemannar på bästa sätt, säger Lena Boman, tillförordnad HR-chef i Lidköping.

Efter att Kommunal och arbetsgivaren efter flera förhandlingstillfällen inte lyckats komma överens har frågan nu gått vidare till förbundet centralt. Kommunal gör en bedömning om det finns skäl att inleda centrala förhandlingar.

Frågan har legat och pyrt länge i Lidköping. Enligt en enkätundersökning som skickades ut från avdelning Vänerväst i februari så svarade 38 procent av medlemmarna inom vård- och omsorg i Lidköping ja på frågan om de någon gång tvingats jobba igen helgsemester. I kommentarerna framkom att samma sak även kan inträffa om man ansöker om föräldraledighet en helg.

Sandra Karakas, ombudsman vid Kommunal Vänerväst, har förhandlat under våren med Lidköpings kommun.

– Det är i praktiken omöjligt för dem att jobba färre helger än två av fyra under hela året. Det är fullständigt orimligt, vi har ett begränsat antal semesterdagar och majoriteten av de dagarna går ju åt under sommarsemestern så det är inte så många dagar som blir kvar, säger hon. 

Kommunens HR-ansvarige, Lena Boman, tycker att frågan ofta beskrivs på ett felaktigt sätt.

– Det lyfts som att de behöver jobba igen dagar som de har tagit semester på men så är det inte. Antalet arbetsdagar som ska göras under en schemaperiod minskas om man har semester, men sedan är det bemanningskravet som styr vilka dagar som arbetsdagarna förläggs på, säger hon.

Men de måste ändå jobba två av fyra helger, även om man sökt semester en helg?

– Ja så kan det vara när man har semester vid enstaka tillfällen, men inte i samband med huvudsemestern. Det görs alltid en bedömning vid varje tillfälle någon söker semester på en helg under övriga året.

Det verkar inte som att andra kommuner gör på det här sättet, varför måste Lidköping göra så?

– Jag kan inte svara på hur det ser ut i bemanningsfrågor på andra ställen. Men vi värnar om att våra medarbetare inte ska behöva arbeta mer än hälften av helgerna och att arbetsmiljön ska vara bra även när man arbetar helg. Därför schemalägger vi våra ordinarie medarbetare utifrån bemanningskravet på enheten.

Kommunal centralt har ännu inte gett något besked i fall man vill driva frågan vidare till central förhandling.