I dag börjar en privatanställd arbetare inte att tjäna in till tjänstepension förrän vid 25 års ålder, trots att många börjar jobba betydligt tidigare. De här har varit en central fråga för facken i förhandlingarna om ny tjänstepension.

Nu har Svenskt Näringsliv gått med på att stegvis sänka åldern för intjänande, först till 24 år sedan stegvis till 23 och tredje året till 22 år. Till slut kommer en anställd att kunna tjäna in pension från 19 års ålder.

För en arbetare som tjänar 25 000 kronor i månaden skulle det innebära 2500 kronor mer i tjänstepension, uppger LO till TT. Vid 65 upphör inbetalningarna.

I överenskommelsen ingår också en förbättring av arbetsskadeförsäkringen, skriver tidningen Arbetet

Den som får en arbetssjukdom ska inte längre behöva bevisa att arbetsgivaren vållat sjukdomen. För att få ersättning ska det räcka med att få sin arbetsskada godkänd av Försäkringskassan, något som visserligen är mycket svårt idag. 

Men arbetsgivarna vill ha kompensation för de extra kostnaderna. Enligt TT kommer de anställda få avstå cirka 0,1 procent av löneutrymmet för att få mer i pension. Ett villkor för att förändringarna ska bli verklighet är också att samtliga LO-förbund går med på att skriva långa löneavtal i höstens avtalsförhandlingar. 

För anställda i kommuner och regioner pågår pensionsförhandlingarna fortfarande.