Just nu är pressen extrem på välfärdens skyddsombud. Att ställa krav för en trygg och säker arbetsmiljö är en verklig och aktuell fråga på näst intill varje arbetsplats just nu.

Det borde vara en självklarhet att det finns tillräckligt skydd, en god bemanning och tydliga rutiner överallt. Men tyvärr är det inte så. Det är helt oacceptabelt att välfärdsarbetare som går till jobbet för att ge omsorg, vårda och sköta service kring sjuka och gamla ska riskera sin egen hälsa. Kommunal genom våra skyddsombud kommer aldrig att tolerera att det är så.

Vi säger ofta att Kommunals ombud på arbetsplatserna är ryggraden i vår förening. Och så är det verkligen. Du skyddsombud som kämpar på, du ska veta att du inte är ensam! Vi är väldigt många som backar dig just nu, men även sen när du fortsätter att ställa krav och begära åtgärder. Du har hela föreningen bakom dig, men även lagen som ger dig rätt att om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för personalens liv eller hälsa lägga ett skyddsstopp.

Du medlem som har skyddsombud på din arbetsplats, var stolt över det och hjälp hen med det du kan. Stödet behövs om de ska orka fortsätta.

Du medlem som har skyddsombud på din arbetsplats, var stolt över det och hjälp hen med det du kan. För stödet behövs om de ska orka fortsätta. Och du som inte har ett skyddsombud, prata ihop er om vem ni kan utse. Ta hjälp av er sektion.

Du arbetsgivare, lyssna och jobba tillsammans med skyddsombudet. Ta vara på dennes kunskap och för guds skull – säkra att det finns tillräcklig och godkänd skyddsutrustning för alla på arbetsplatsen!

Marika Sundberg.

Covid-19

”Ge oss skydds­utrustning – vi sprider smittan vidare”

Debatt

Att vara Kommunals företrädare på arbetsplatsen är tufft. De allra flesta av våra ombud är skyddsombud och det är ett uppdrag som är reglerat i Arbetsmiljölagen. De ska enligt lag vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet är ständigt pågående och att ställa krav på högre bemanning, återhämtning och hållbara scheman är något som alltid görs, pandemi eller inte.

Det händer dessutom att skyddsombud i sitt uppdrag blir utpekade, hotade och utsatta för både kränkningar och trakasserier – vilket är oerhört allvarligt.

De anställda, som är de som vet bäst hur arbetet bör organiseras och vad som krävs för en hållbar arbetsmiljö är allt för ofta de som har minst att säga till om och som får komma sist på bollen.

Jag blev själv vald till arbetsplatsombud på mitt jobb som personlig assistent en gång i tiden, och där väcktes mitt stora engagemang och även ilska över alla orättvisor och den stora ojämlikheten som så ofta förekommer. De anställda, som är de som vet bäst hur arbetet bör organiseras och vad som krävs för en hållbar arbetsmiljö är allt för ofta de som har minst att säga till om och som får komma sist på bollen.

Under de år som jag var sektionsordförande och nu i mitt uppdrag som avdelningsordförande så är det väldigt mycket av just den drivkraften som fortfarande får mig att vilja förändra, påverka och förbättra.

I mitt uppdrag har jag prioriterat att träffa avdelningens ombud och har därför fortfarande en väldigt god inblick i hur det är att i vardagen vara Kommunals företrädare på arbetsplatsen.