Det kommer att följa en viktig diskussion om vad som gjorts rätt och fel i den här krisen. Den diskussionen måste få komma senare. För mitt i all osäkerhet som råder är en sak i alla fall säker – nu gäller det att begränsa spridningen på våra äldreboenden och i hemtjänsten. 

Inom hemtjänsten finns många svåra utmaningar. Som anställd i hemtjänsten möter du i regel väldigt många äldre varje dag. Bristen på skyddsutrustning är stor, precis som i resten av äldreomsorgen. Scheman är pressade, oftast finns inte möjlighet att hinna tillbaka till arbetslokalen mellan besöken. Det gör det svårt att hinna byta arbetskläder eller tvätta händerna ordentligt om det saknas handsprit. Det gör att utgångsläget på många sätt är sämre i hemtjänsten än på äldreboendena.

Dessutom finns det väldigt många olika hemtjänstutförare, ungefär 80 stycken bara i Stockholms stad. För tycka vad man vill om fritt kundval – men man måste se att det innebär många utmaningar. Särskilt i en kris, när det finns ett stort behov av att styra resurser dit de behövs mest. 

Alla anställda måste utrustas med behövlig skyddsutrustning och möjlighet att i praktiken följa de hygienrutiner som finns. Visstidsanställda ska anställas på långa avtal.

Clara Lindblom, (V), oppositionsborgarråd Stockholms stad

Nu måste hemtjänsten få de resurser som krävs för att rida ut krisen och begränsa smittspridningen så mycket som det bara är möjligt. En av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas omgående är att begränsa antalet hemtjänstpersonal som går hem till den äldre till ett absolut minimum. Det går inte att bara försöka se till att hemtjänsten fungerar som vanligt trots personalbortfall – hela arbetssättet måste ställas om. 

Särskilt utbildade coronateam måste också inrättas i hemtjänsten för att ansvara för personer med bekräftad eller misstänkt smitta. Alla anställda måste utrustas med behövlig skyddsutrustning och möjlighet att i praktiken följa de hygienrutiner som finns. Visstidsanställda ska anställas på långa avtal – allt för att hålla personalkontinuiteten så hög som möjligt och säkerställa att alla rutiner följs.  

Stockholms stad har fått ungefär en miljard av regeringens krispengar. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att hemtjänsten måste prioriteras när pengarna ska fördelas. Nu måste vi växla upp för att skydda våra äldre mot smitta.