– Det är en alarmerande utveckling. Det är också för jäkligt att personer som arbetar utan skyddsutrustning ökar. Vi accepterar inte detta. Utvecklingen går åt fel håll och något måste göras, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till Aftonbladet.

42 procent av skyddsombuden i hemtjänsten svarar nu att det under coronapandemin förekommit situationer där personal arbetat utan rätt skyddsutrustning,  jämfört med 36 procent när frågan ställdes förra gången för ett par veckor sedan. På äldreboenden har den siffran ökat från 25 till 28 procent och inom hälso- och sjukvården från 28 till 31 procent.

Skyddsombudens svar

Oro över tillgången till skyddsutrustning (inom parentes den förra undersökningens procentandel): 

  • Hemtjänst: 84 procent (75)
  • Äldreboenden: 82 procent (68)
  • Hälso- och sjukvård: 78 procent (72)

Det har förekommit situationer där personal har arbetat utan rätt skyddsutrustning:

  • Hemtjänst: 42 procent (36)
  • Äldreboenden: 28 procent (25)
  • Hälso- och sjukvård: 31 procent (28)

Källa: Kommunals undersökning bland skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud inom vård och omsorg den 1 april. Uppgifterna bygger på 2020 svar.