I dag har regeringen beslutat att Folkhälsomyndigheten skyndsamt ska ta fram en nationell strategi för att testa fler personer för covid-19. Personal och patienter i hälso- och sjukvård ska prioriteras.

I nästa steg ska fler samhällsviktiga grupper testas. På så vis ska personer med milda symtom, som testar negativt, kunna gå och jobba. Det kan handla om exempelvis polis och räddningstjänst. 

Dessutom inför regeringen besöksförbud på alla landets äldreboenden. Förbudet träder i kraft i morgon (onsdag).

– Det är inget råd, det är ingen rekommendation utan detta är ett förbud, sade socialminister Lena Hallengren (S) vid en presskonferens. 

– Det är vi alla enskilda individer som genom samhällsansvar, att vi begränsar våra sociala kontakter och skyddar oss själva, så kan vi avlasta vården. Både för undersköterskan i intensivvården eller för grannen som har diabetes eller för den som är cancersjuk och genomgår strålbehandling. Det är det finaste du kan göra för ditt land nu, sade statsminister Stefan Löfven (S) under presskonferensen.