Programmet ”Gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder” anger vilka mål Kommunal och de andra LO-facken ska arbeta med tillsammans fram till kongressen 2028.

När målen presenterades för fem år sedan sade Kommunals dåvarande ordförande, Annelie Nordström, att det var ett stort steg framåt.

– Nu är vi överens om färdriktningen, fortsatte hon.

Det gällde bland annat beslutet att på tolv år halvera löneskillnaden mellan kvinnor och män inom LO, från tolv till sex procent.

– Det har ju inte hänt något på 30 år så jag ser det här som ett stort genombrott, sade Annelie Nordström hoppfullt.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson sade att målen inte gick att lösa i en enda avtalsrörelse, det krävdes att förbunden tog många små steg och sakta gick åt rätt håll för att nå dem.

Nu är det åtta år kvar till LO-kongressen 2028 då målen ska vara förverkligade. Hur många avtalsrörelser som hinns med före dess vet ingen i  dag, det beror på hur långa avtalen blir.

Kommunalarbetaren har granskat hur LO har lyckats så här långt, inför årets avtalsrörelse och den första periodens slut vid kongressen i juni.

Texten fortsätter efter grafiken.

Här har LO missat målet

Jämställda löner. Pilen missar målet.
Målet är att halvera löneskillnaden mellan kvinnor och män i LO. Men skillnaden har inte minskat.
Minskade löneskillnader. Pilen missar målet.
Löneskillnaderna har inte minskat mellan arbetare. Skillnaden i medellön mellan arbetare och tjänstemän har ökat från 47 till 50 procent 2016-2019.

Här är läget oförändrat

Heltid. Pilen missar delvis målet.
Endast Kommunal har ett avtal, med SKR, om rätt till heltid.
Lägstalöner. Pilen missar delvis målet.
Har i stort sett hängt med löneutvecklingen. Men inte ökat mer än genomsnittslönen vilket är LO:s mål.
Otrygga jobb. Pilen missar delvis målet.
Har inte minskat. Timanställningar och SMS- anställningar har ökat.
Arbetsmiljö. Pilen missar delvis målet.
I LO-samordningen finns krav om avtal för rehabilitering och motverkandet av sexuella trakasserier.
Pensioner. Pilen missar delvis målet.
Förhandlingar pågår om höjda avtalspensioner. LO försöker få politikerna att höja allmänna pensionen rejält.
Försäkringar. Pilen missar delvis målet.
Bättre försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och omställning. Förhandlingar pågår.

Målet uppnått, eller ligger enligt plan

Sysselsättning. Pilen träffar målet.
Det har, under åren fram till coronakrisen, varit full sysselsättning, förutom för nyanlända, lågutbildade och personer med funktionsnedsättning.
Reallöner. Pilen träffar målet.
Målet är att de ska öka, vilket de gjort alla år utom 2018. För Kommunal har reallönen ökat varje år sedan 2016.

En del mål har de lyckats väl med. Lönebildningen, som bygger på märket, har bidragit till en stabil samhällsekonomi med full sysselsättning, före coronakrisen. Detta med undantag för nyanlända, lågutbildade och personer med funktionshinder som trots högkonjunktur haft svårt att få jobb.

Reallönerna har fortsatt att öka. LO:s medlemmar med fasta jobb och heltider har fått mer i plånboken att leva på. Men målet att halvera löneskillnaderna mellan kvinnor och män i LO är än så länge ett fiasko. Skillnaden är i stort sett lika stor som tidigare, 12 procent. Detta trots låglönesatsningar som sades gynna kvinnor. Senaste året ökade till och med skillnaden med någon tiondels procent.

”Enda sättet är att vi lyckas hålla ihop”

Nyheter

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden har minskat. Men det beror på tjänstemännen och Kommunal, inte på övriga LO.

I målet rättvisare löner ingår även att minska löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän. Men skillnaderna har ökat och är lika stora som på 30-talet.

Lägstalönerna i LO har i stort sett hållits uppe. Men de har inte ökat mer än genomsnittslönerna, vilket är målet.

LO har inte kommit närmare målet om tryggare jobb. Andelen visstidsanställda har inte minskat. Bland visstidsanställda är det fler med korta jobb på timmar och med sms-anställningar enligt en under-sökning Kommunalarbetaren presenterade inför valet 2018.

Sedan dess har LO inlett förhandlingar med Svenskt Näringsliv om tryggare omställning och LAS. Då diskuteras även att ta bort allmän visstidsanställning samt att visstidsanställda ska få rätt till kompetensutveckling och stöd att hitta andra jobb när det nuvarande upphör.

Lenita Granlund.

”LO-samordningen gynnar inte våra medlemmar”

Nyheter

I gengäld skulle arbetsgivare få lättare att göra sig av med vem de vill utan saklig grund. Detta har skapat en stor spricka i LO. Kommunal och fyra andra förbund har i protest hoppat av förhandlingarna. Ett förbund har aldrig varit med.

Vid LO-kongressen i sommar blir de fortsatta förhandlingarna en stridsfråga. Kommunal och de andra kritiska förbunden är i majoritet vid kongressen.

LO:s mål är att senast 2028 ska den sammanlagda pensionen, allmän pension och tjänstepension, vara minst 72 procent av den tidigare slutlönen. I dag får en undersköterska omkring 57 procent inklusive avtalspension.

Nästa år får de med lägst pension 600 kronor mer i månaden. Men i övrigt har LO hittills misslyckats med att få politikerna att höja pensionen mot den nivå som är målet år 2028. Det pågår i skrivande stund förhandlingar mellan LO och arbetsgivare om höjda avtalspensioner. Parallellt förhandlar Kommunal med SKR.

Medlemmarna minskar

Att få fler medlemmar är inte ett av de angivna målen, men nämns som en nödvändig målsättning för att nå målen. Dock minskar LO för varje år sedan 2015. Förra året tappade de sammanlagt omkring 12 500 medlemmar. Kommunal minskade med omkring 1 200 medlemmar.

Fler mål

  • Ökade löner på vinsternas bekostnad.
  • Låg löneglidning (lön utöver avtal) för att värna övriga lönepolitiska mål. Den internationellt konkurrensutsatta sektorns löneökningar ska vara norm för hela arbetsmarknaden, det så kallade märket.
  • Begränsa in-/uthyrningen.
  • Värna arbetstagarnas integritet.