LO presenterade på fredagen ett dokument om långsiktiga mål för löner och anställningsvillkor fram till 2028.

Det handlar om mer jämställda löner, minskad visstid, rätt till heltid, höjda lägstalöner, begränsad användning av inhyrda, bättre arbetsmiljö, arbetarnas integritet och yttrandefrihet samt en pension att leva på.

Dessa mål kommer att vara grunden för de 14 LO–förbundens försök att samordna kraven inför avtalsrörelsen 2016.

Förbunden är bland annat överens om att ”senast 2028 ska värdediskrimineringen bland arbetare ha minskat på sådant sätt att löneskillnaderna mellan kvinnor och män reduceras med sex procentenheter”.

I dag skiljer det dubbla mellan vad kvinnor och män inom LO tjänar i genomsnitt. Annelie Nordström håller inte med om att överenskommelsen mot bakgrund av det är otillräcklig, en halv jämställdhet fram till 2028.

– Det har ju inte hänt något på 30 år så jag ser det här som ett stort genombrott, säger hon.

i dokumentet skriver LO–förbunden att ”ett realistiskt mål är att i genomsnitt minska gapet mellan kvinnliga och manliga arbetares medellön med cirka en halv procentenhet per år från och med nästa avtalsrörelse.”

En halv procentenhet motsvarar drygt hundra kronor för en kommunalare. Men det är inte säkert att LO kommer att kräva 0,5 procent extra till kvinnorna varje år. Förbunden säger att detta beror på vad löneutrymmet för varje år medger.

– Ett år kan det vara 0,5 procent. Nästa gång kanske vi kräver 3 procent. Det beror på vad löneutrymmet medger, säger Annelie Nordström.

Hon kan inte säga hur löneutjämningen ska gå till i praktiken. Så långt har LO–förbunden ännu inte kommit i sina förberedelser i att samordna kraven inför nästa avtalsrörelse.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe kan heller inte säga hur det ska gå till. Hans bekymmer är att få industriarbetarna att avstå krav om kompensation om Kommunals kvinnor får mer och att hitta en överenskommelse som inte innebär att industrins avtal blir ett golv för alla andra. Industrins avtal ska fortfarande norm för alla andra.

– Det är det svåraste som finns för fackliga organisationer att försöka samordna sina krav. Det viktiga är att vi nu är eniga om färdriktningen, att vi ska ha mer jämställda löner. Nu får vi diskutera hur det ska gå till, säger han.

LO:s mål är att minska andelen visstidsanställda. ”Senast år 2028 ska visstidsanställningar bland arbetare uppgå till högst 10 procent och alla visstidsanställningar ska ske på objektiv grund eller efter överenskommelse med fackförbundet. Senast år 2028 ska korta på varandra följande anställningar (s.k. daglöneri) inte vara tillåtna.”

Inom Kommunal är drygt 30 procent visstidsanställda. Annelie Nordström säger att det blir en stor utmaning att klara målet om att minska antalet visstidsanställda kommunalare med två tredjedelar fram till 2028.

Förbundet kräver bland annat att anställningsformen Allmän visstidsanställning slopas i lagen om anställningsskydd.

– Men det finns också andra vägar att gå, bland annat att satsa på kompetensutveckling bland de visstidsanställda, säger Annelie Nordström.

LO stöder dock inte Kommunals linje om att kräva att Allmän visstidsanställning slopas i lagen.

– Vi satsar istället på att bli överens med Svenskt Näringsliv om att reglera detta i våra avtal. Det är en del av svensk fackföreningsrörelses tradition att träffa överenskommelser med arbetsgivarna, säger LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.

Han vill försöka undvika att arbetsrätten ändras i lag varje gång det blir en ny majoritet i riksdagen.

”Senast år 2028 ska heltid vara en norm för arbetare”, är LO:s mål.

Kommunal förbereder att inom kort förhandla om detta med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

LO vill höja lägstalönerna i avtalen så de motsvarar minst 75 procent av medellönen för arbetare. För år 2013 innebar det en avtalad lön om minst 18 000 kronor i månaden.

Förbunden ska dessutom verka för att lägstalönerna i genomsnitt ökar procentuellt mer än medellönen för arbetare. Målet är att minska löneskillnaderna mellan de lägsta och högsta lönerna bland LO:s medlemmar.

Förbunden vill motverka inhyrning av arbetskraft för permanenta arbetsuppgifter. De har även som mål att förbättra arbetsmiljön, bland annat genom att det senast 2028 ska finnas regler i avtalen för skydd mot allvarliga olyckor och allvarlig arbetssjukdom.

LO vill att senast 2028 ska den sammanlagda pensionsnivån för arbetare vara lägst 72 procent av slutlönen.

Förbunden vill värna integriteten genom att begränsa arbetsgivares rätt till drogtester, medicinska kontroller samt rätt att kräva att arbetssökande lämnar utdrag ur brottsregister och försäkringskassans register.

De vill även motverka övervakning genom exempelvis kameror, GPS och passerkort.

LO kräver att yttrandefriheten stärks genom att anställda i all skattefinansierad verksamhet i privat regi har samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda.