Varför är du så kritisk till märket, som LO:s mål för lönepolitiken bygger på? Det sägs ju att det är tack vare märket som Kommunals reallöner har ökat.

– Det är klart att märket har varit bra för våra medlemmar också. Men det vi är emot är att man från industrins håll har övergett att vi ska kunna göra särskilda satsningar utöver märket.

Hur skulle du vilja beskriva läget för Kommunal i dag?

– Tyvärr är det inte med gemensamma LO-krafter vi har uppnått förbättringar. Det har vi gjort genom att välja en väg vi tror på. Vi har lyckats med våra satsningar på yrkesutbildade.

LO missar flera viktiga mål

Nyheter

Känner du igen dig i den bild Torbjörn Johansson ger av hur det har gått med LO:s mål?

– Hade inte vi haft undersköterskesatsningen hade löneskillnaden mellan män och kvinnor ökat ännu mer. Så det är en del vi har bidragit till. Vi har också bidragit till att fler i Sverige har heltid i  dag. Det är inget som LO eller något annat förbund har drivit.

– När det gäller reallöneutveckling och annat kan man hålla med honom. Men det är för dåligt, det är för taffligt. Det är bara att säga det. Tillsammans har vi inte lyckats ena oss i en LO-samordning som har gett medlemmarna förbättringar som skulle nå mot de här målen.

– Vi har inte ens kunnat enas om gemensamma LO-krav i någon annan del än det som möjligen har rört löner. Vi löste frågan om vad vi vill uppnå, men vi har ännu inte löst frågan om hur det ska gå till. 

Vi i Kommunal vill satsa på värdediskriminering som vi är överens om i målen, medan and­ra överger det målet för att smeta ut löneökningarna på alla lågavlönade.

Lenita Granlund, Kommunal

Varför har det varit så?

– Därför att vi inte kommer överens.

Varför kommer ni inte överens?

– Därför att vi inte gör samma prioriteringar. Vi i Kommunal vill satsa på värdediskriminering som vi är överens om i målen, medan and­ra överger det målet för att smeta ut löneökningarna på alla lågavlönade vilket inte kommer att ge effekter. Förbundens egenintressen tar över.

”Enda sättet är att vi lyckas hålla ihop”

Nyheter

Om man lyssnar på dig, vad har ni för nytta av LO egentligen?

– Eller vad har LO för nytta av Kommunal? Vi upprätthåller i alla fall vissa av de här sakerna. Det är klart att det är ett jätte­svårt läge när man ständigt hamnar i konfrontation och inte kan hitta gemensamma krav och utgångspunkter att gå vidare med i det här.

På vad sätt behöver ni LO i dag för att uppnå era mål?

– Jag ifrågasätter på riktigt om det är ett sådant här samarbete man ska ha. 

– Att ha en samordning som är så hårt knuten till märket och att det är det som hela samordningen ska handla om, det är jag väldigt tveksam till. Däremot kanske man ska ha en samverkan på annat sätt än den LO-samordning som vi har i  dag.

De år vi inte har varit med i LO-samordning, 2012, 2016 och förhoppningsvis 2020 har det varit våra bästa avtalsrörelser.

Lenita Granlund, Kommunal

Hur ska den se ut?

– Det vet jag inte. Det har jag inte funderat klart på.

Men någon annan inriktning än hårt knutna gemensamma krav i en avtalssamordning då?

– Jag vet inte om man ska ha en avtalssamordning. Däremot kanske man ska ha någon form av samarbete på olika sätt i olika frågor när man har gemensamma intressen.

– De år vi inte har varit med i LO-samordning, 2012, 2016 och förhoppningsvis 2020 har det varit våra bästa avtalsrörelser. 

– Man kan inte sticka under stol med att då fungerar inte LO-samordningen på det sätt som skulle gynna våra medlemmar. Det håller liksom inte om vi ständigt får stå tillbaka och våra medlemmar får sämre villkor för att vi samordnar oss och är solidariska.