Kommunal vill förlänga nuvarande avtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner, för att förhandla vid en tidpunkt när coronakrisen är över.

Dels för att medlemmarna har fullt upp i sitt arbete med att hantera krisen. Och dels för att förbundet tycker att det inte går att förhandla under nuvarande omständigheter.

– Det finns ett demokratiskt problem. Vi kan inte samla vår delegation. Den kan inte resa från olika delar av landet och träffas med risk för att vi sprider smitta. Och att ha så många personer uppkopplade via videolänk fungerar inte, säger Lenita Granlund.

Hon tror också att det kan bli svårt att av samma skäl träffa arbetsgivarna i förhandlingarna.

Joakim Larsson (M).

Covid-19

SKR diskuterar Kommunals förslag

Avtal

Lenita Granlund menar att det krävs att förhandlarna från fack och arbetsgivare möts fysiskt.

– Och ska det då bli några riktiga förhandlingar måste vi kunna sätta tryck mot arbetsgivarna och ytterst hota med konflikt. Men vi kan inte ta ut våra medlemmar i strejk som det ser ut i dag. De har för viktiga arbetsuppgifter i samhället under coronakrisen.

Kommunal har nyligen lämnat över sina avtalskrav till Vårdföretagarna. Men några förhandlingsdatum är inte bestämda.

– Vi har kontakt med vår delegation på det avtalsområdet. Men som det ser ut nu tror jag att det blir svårt för den att träffas och att vi kan möta Vårdföretagarna i en förhandling. Jag utesluter inte att vi inom kort kommer att föreslå att även den förhandlingen skjuts upp. Men det får vi återkomma till.

Det kan bli aktuellt att föreslå att också andra avtalsförhandlingar som skulle ha börjat under våren skjuts upp.

– Vi kanske också behöver pausa de förhandlingar som pågår inom Sobona, för sotarna och kyrkan. Där har möten ersatts med kontakter via Skype och mejl. Det går i längden inte att förhandla på det sättet, säger Lenita Granlund.