Förra året besökte Arbetsmiljöverket förtroendevalda politiker och höga tjänstemän i alla kommuner och regioner för att informera om att de har det största ansvaret för att arbetsmiljön är bra.

Nu följer myndigheten upp besöken med att göra inspektioner på högsta ledningsnivå. Inspektörerna ska se om ledningen jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågorna och följer upp hur arbetsmiljöarbetet går, vilket de är skyldiga att göra enligt arbetsmiljölagen.

– Syftet är att få till ett förebyggande arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela verksamheten, inte bara de arbetsplatser som vi råkar inspektera. Kommuner och regioner har inte råd att förlora sin personal inom vård och omsorg på grund av sjukskrivningar. Det lönar sig med en god arbetsmiljö, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare för insatsen, i ett pressmeddelande.

Nyligen rapporterade Arbetsmiljöverket att nästan nio av tio arbetsgivare i äldreomsorgen har brister i arbetsmiljön. Bland kvinnodominerade verksamheter inom vård, skola och omsorg är sjuktalen höga. När Kommunalarbetaren granskade sjuktalen i höstas visade det sig att landets sjukaste arbetsplatser finns på äldreboenden.

I inspektionen ingår också att granska hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken i alla förskolor. De brister som upptäcks kommer att skickas till kommunledningen i stället för de enskilda förskolorna.

– Det finns en koppling mellan de beslut som fattas i kommunledningen och arbetsmiljön i verksamheten. Om man skär ned på resurser till exempelvis i förskolan är det viktigt att fundera över vilka effekter det får för arbetsmiljön. Ingen ska behöva bli utsliten i förtid, syftet är att alla ska hålla ett helt arbetsliv, säger Heli Aarnipuro, i pressmeddelandet.