Anställda som berörs finns hos idéburna arbetsgivare som har kollektivavtal för skola/utbildning, folkhögskola samt vård och omsorg. På det senare är Bräcke Diakoni största arbetsgivare.

– Absolut viktigast är kraven på höjda löner, höjda lägstalöner och ersättningar, säger Marie Boström, ombudsman på Kommunal som ska förhandla avtalet för vård och omsorg.

Viktigt är också yrkandet på att veckoarbetstiden ska vara 37 timmar i stället för som i dag 40 timmar.

Kommunals krav för de cirka 1000 medlemmarna som omfattas av avtalet för vård och omsorg:

Löneökningar på 3 procent samt ytterligare 0,5 procent till yrkesutbildade.
 
• Höjning av lägstalöner och ersättningar med 3 procent.
 
• Arbetstidskonto där den anställda ska kunna ta ut värdet i ledig tid, pengar eller pensionsavsättningar.
 
• Sänkt veckoarbetstid till 37 timmar per vecka.
 
• Heltid som norm.

• Facket kräver också att två arbetsgrupper ska ta fart. Detta för att intensifiera arbetet för rätt till heltid som norm och en översyn av ersättningar för jour och obekväm arbetstid.

Avtalen för skola/utbildning och folkhögskola berör främst elev- och lärarassistenter, men också vaktmästare och kökspersonal. Cirka 1000 medlemmar berörs hos 160 arbetsgivare.

– Löneökningarna och höjda ersättningar är viktigast, och extra satsningen på dem med formell yrkesutbildning från gymnasiet. Detta är bristyrken, säger Annica Jansson, ombudsman på Kommunal som förhandla avtalen inom utbildning.

Även här finns krav som rör arbetstid.

– Man vill omvandla semesterdagar för att kunna ta ut ledig tid i timmar, säger Annica Jansson.

Kommunal krav för medlemmar på avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola med Arbetsgivaralliansen:

• Löneökningar på 3 procent samt ytterligare 0,5 procent till yrkesutbildade grupper.
 
• Höjning av lägstalöner och ersättningar med 3 procent.
 
• Heltidsarbete som norm.

• Arbetstidskonto, värde som kan användas till lön, ledig tid eller pensionsavsättning.
 
• Arbetskläder.
 
• Möjlighet att omvandla semesterdagar till ledighet i timmar.
 
• Rätt att på arbetstid uppsöka sjukvårdsinrättning vid akutsjukdom eller vid hälsoundersökningar.