AFA Försäkring har gett drygt 3,6 miljoner till Veikko Pelti-Piri, som är utredare inom Region Örebro och forskare på Universitetssjukhusets forskningscentrum i samma region, för att införa och utvärdera ett säkerhetsprogram inom den psykiatriska heldygnsvården i Region Örebro, Västra Götalandsregionen och Region Stockholm.

Programmet heter Safewards och används för att minska hot och våld och förbättra arbetsmiljön. Meningen med programmet är att både chefer och anställda ska vara med i arbetsprocessen.

Projektet kommer att pågå i två år och innebär bland annat intervjuer med chefer, anställda och patienter.