KA har berättat att nya brottskoder från 2019 för anmälda bedrägerier visar att äldre är mer utsatta för de brotten än vad som tidigare framkommit i statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Inrikesminister Mikael Damberg, ansvarig minister för Polismyndigheten, säger i skriftligt uttalande till KA att det är bra att Brå lagt till fler brottskoder för bedrägeri mot äldre eftersom det bättre visar äldres utsatthet.

– Först och främst gör det mig förbannad att det finns kriminella som utnyttjar äldre, svaga och utsatta i vårt samhälle. Det ska bekämpas med kraft. Det går dock inte att säga att anmälningarna rent faktiskt har ökat eftersom motsvarande brottkoder inte fanns 2018. När det gäller anmälda bedrägerier totalt sett visar de preliminära uppgifterna för 2019 på en minskning jämfört med 2018. Men det är bra att vi får en bättre bild av äldres utsatthet för bedrägerier, eftersom de är en riskgrupp.

Ett stort problem är de så kallade vishing-brottet, som äldre utsätts för. Vishing står för voice phishing och betyder ordagrant översatt röstnätfiske. Hit hör bland annat telefonsamtal där bedragare lurar personer att ge dem koder till konton, bank-id eller att föra över pengar till dem.

Enligt Lotta Mauritzson, brottsförebyggare på Polisens nationella bedrägericenter, menar att många kriminella riktar in sig på äldre eftersom de oftare än andra grupper har sämre digitala kunskaper.

– Efter en kraftig uppgång i vishingbedrägerier 2018 så beslutade polisen om en nationell särskild händelse och lyckades halvera telefonbedrägerierna och minska brottsvinsterna med 70 procent, skriver Mikael Damberg.

Ett sätt att förebygga brotten är information om hur digitala tjänster fungerar och hur man ska hantera sådant som koder och lösenord.

– Efter dialog har bankerna exempelvis förändrat i sina tjänster och infört fördröjningar i sina system för att försvåra möjligheterna att genomföra bedrägerier. Polisen kommer ha fortsatt fokus på denna bedrägeriform. Regeringen har också nyligen gett Polismyndigheten i uppdrag att förbättra sin kompetens och kompetensförsörjning i arbetet med att motverka IT-brottslighet, där inte minst bedrägerier är vanligt förekommande, skriver Mikael Damberg.