I går kunde KA berätta att ett nytt sätt att brottskoda anmälningar om bedrägerier mot äldre och funktionsnedsatta visar att problemet är mycket större än vad som tidigare framkommit. Mellan 2018 och 2019 ökade därför anmälningarna från 4 815 till 20 916 och utgör nu nästan tio procent av alla anmälda bedrägerier.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell har tagit del av KA:s artikel om den nya statistiken om anmälda bedrägerier mot äldre. Han tycker att det är viktigt att det nu bättre framkommer hur stort problemet är. Han tycker att det behövs mer åtgärder för att komma tillrätta med bedrägerierna.

–  Det är allvarliga brott. Äldre är särskilt utsatta och jag tycker att det är särskilt fegt att ge sig på äldre. Den här typen av brott utgör en egen straffskärpningsgrund där lagstiftaren markerar att det här ska gen ett mer allvarligt straff. Vi vill se över detta och se om det verkligen har fått genomslag. Det har vi sagt till regeringen och vi väntar fortfarande på svar. Vi tycker att det de här brotten borde ge strängare straff än vad som är fallet i dag, säger Johan Forssell.

Ofta sätter kriminella bedrägerier i system, menar han och därför är det ett problem att det går att begå många brott, men ändå bara lagföras för några få.

– Polisen utreder inte ens alla brott för de vet att det ger så lågt straffvärde. Vi har fall med utländska brottsligor. Vi anser att de personerna ska utvisas från Sverige, vilket inte är fallet i dag.

Tycker Moderaterna att det borde ställas högre krav på att de som levererar digitala tjänster också lär ut hur de används och vilka faror som finns med att lämna ut sin kod?

– Vi har inget eget lagstiftningsförslag, men lyssnar gärna kloka synpunkter. Det är jättecentralt att alla som får den här tekniken vet hur den fungerar och förstår riskerna. Uppenbarligen finns det en lucka här, annars skulle inte de här brotten uppstå. I ljuset av de här uppgifterna, borde bankerna sätta sig ned direkt och se över sina rutiner, säger han.