När något försvinner på en arbetsplats kommer det oftast tillrätta igen. Mer sällan handlar det om stölder, men när så är fallet påverkas ofta hela arbetsgruppen. Det kan vara jobbigt innan en polisutredning är klar och innan en skyldig hittas. Ofta mår alla mycket dåligt under den press det innebär.

Stölder på arbetsplatsen är också något vi sällan talar om innan det händer. Det gör att både chefer och kolleger kan stå oförberedda när det väl inträffar. Att vi inte pratar om det kan ha att göra med att ämnet är förknippat med skuld och skam. När något försvinner på en arbetsplats blir ju alla indirekt misstänkta innan stölden klaras upp.

Även om stölder är ovanligt är det viktigt att veta hur de ska hanteras när något händer. Det är därför vi skriver om stölder inom äldreomsorgen. Vi skriver också om hur man ska hantera stölder när de inträffar och om orsakerna till att det händer.

Inom äldreomsorgen arbetar i dag ungefär 250 000 personer. KA:s reportrar Pernilla Josefsson och Therése Söderlund har gått igenom ett 40-tal domar från 2018 och 2019 där personal i äldreomsorgen har åtalats för stöld och bedrägeri. Domarna visar att de åtalade i ungefär häften av fallen har haft problem med missbruk, skulder och psykisk ohälsa.

En anledning till att det sker stölder är att rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen är enormt. Arbetsgivare kan därför på grund av tidsbrist slarva eller helt strunta i att ta referenser på nyanställda och vikarier.

Ett annat skäl till att brott förekommer är att det inte finns samma lagstadgade rätt inom äldreomsorgen som inom exempelvis inom barnomsorgen för arbetsgivare att ta utdrag ur belastningsregistret på personer de vill anställda. Det innebär att det inte säkert går att säga att dessa personer inte tidigare har begått brott när de anställs.

Det finns dock mycket som både arbetsgivare och kolleger kan göra för att förhindra att brott begås. Arbetsgivaren kan exempelvis se till att det finns tydliga rutiner för hur brukares pengar och mediciner hanteras. Anställda kan vara uppmärksamma på om kolleger börjar bete sig anmärkningsvärt annorlunda. Och om ett brott trots allt begås är det viktigt att alltid polisanmäla och låta poliserna sköta utredningen.