Tiohundra, som ägs av Norrtälje kommun och Region Stockholm, har ett beräknat underskott på 53 miljoner för 2019 och nu vidtas flera åtgärder som kommer att drabba anställda i kommunalaryrken.

De personliga assistenterna har tidigare gått på AB-avtalet och haft ett heltidsmått på 37 timmar i veckan. Nu höjs deras heltidsmått till 38,25 timmar i veckan. Då arbetsgivaren får en arbetsbrist när de anställda går upp i tid kommer de anställda även att få lägre tjänstgöringsgrad.

– Vi har inte velat säga upp någon så i stället har de fått lägre tjänstgöringsgrad. I praktiken innebär det att de får en lägre sysselsättningsgrad och en lägre lön, säger personaldirektör Louise Westin.

Enligt arbetsgivarens räkneexempel får en heltidsanställd med 22 000 kronor i lön i stället 20 992 kronor och en tjänst på 95,42 procent.

De som nyanställs kommer att få ett heltidsmått på 40 timmar och kommer att gå på PAN, som är det största avtalet för personliga assistenter. Det innebär att de får sämre semestervillkor än de redan anställda.

Är ni inte rädda att personalomsättningen kommer att öka i och med det här?

 Jo det är absolut en risk. Men vi ser ingen annan utväg tyvärr för vårt ekonomiska läge är så ansträngt att vi måste göra de åtgärder vi kan, säger Louise Westin.

Vi är rädda för att det kommer att drabba de anställda väldigt hårt och påverka inte bara deras löner utan även pensioner. Det är en hyvling de gör, det är förjäkligt.

Christer Hallingström, Kommunal

Den personliga assistenten Nina Andersson är orolig för att försämringen också kommer att drabba kunderna om personalen flyr Tiohundra. 

– De är ju så otroligt beroende av oss. 

Christer Hallingström är arbetsmiljösamordnare, huvudskyddsombud och förhandlingsansvarig på Kommunal för Tiohundra. Han riktar kritik mot ansvariga kommun- och regionpolitiker som han anser borde skjuta till medel till vårdbolaget.

– Vi är rädda för att det kommer att drabba de anställda väldigt hårt och påverka inte bara deras löner utan även pensioner. Det är en hyvling de gör, det är förjäkligt. 

Det är inte bara de personliga assistenterna som kommer att drabbas av sparpaketet. Louise Westin säger att man ser över alla verksamhetsområden, från sjukvård och psykiatri till äldreomsorg.

Bland annat har julbordet slopats och planeringsdagar ställts in. Man försöker också att inte återbesätta vakanser.