I kväll samlar Kommunals sektion nattpersonal vid äldreomsorgen i Sotenäs för att diskutera kommunens krav på dem.

Kommunen kräver att de ökar sin arbetstid från 31,33 timmar till 34,33 timmar per vecka. Kompensationen de erbjuds för detta är 900 kronor mer i lön per månad.

De som inte går med på förändringen hotas med uppsägning.

Petra Sundblad, ordförande i sektionen, säger att det hotet strider mot arbetsrätten.

– Kommunen kan inte på det här sättet gå förbi de turordningsregler som finns, slår hon bestämt fast.

Den kortare arbetstiden har funnits med i ett lokalt avtal sedan början av 2000-talet. Nu har kommunen sagt upp avtalet från den första november. Kommunal har förgäves försökt stoppa uppsägningen av avtalet.

Sjuktalen inom vår äldreomsorg är den tionde högsta i landet. Det var på grund av de höga sjuktalen som vi fick den kortare veckoarbetstiden, som vi själva har varit med och betalat för.

Petra Sundblad, Kommunal

Arbetsdomstolen har tidigare sagt att arbetsgivare alltid har rätt att säga upp lokala avtal. Då gäller istället det centrala avtalet. Det spelar då ingen roll att, som i detta fall, personalen vid två tillfällen har avstått från löneökningar för att få kortare arbetstid.

Kommunal har även protesterat mot den kompensation som erbjuds för den förlängda arbetstiden.

– Vi kräver runt 2 000 kronor mer i månaden, säger Petra Sundblad.

I morgon, tisdag, träffas fack och arbetsgivare för att förhandla om hur stor kompensationen ska bli.

Enligt Kommunals centrala avtal är veckoarbetstiden för nattpersonal 36,33 timmar. Den förändring kommunen nu tvingar igenom följer Vårdförbundets avtal om 34,33 timmar.

En undersköterska har sagt upp sig på grund av kommunens agerande.

Jag kan förstå att många är upprörda. Men politikerna har sagt att vi ska ha en budget i balans. Då har vi inte råd att fortsätta som nu.

Lisbeth Olsson, Sotenäs kommun

Omsorgsförvaltningens chef, Lisbeth Olsson, säger att en undersköterska redan har accepterat kommunens krav.

– Jag kan förstå att många är upprörda. Men politikerna har sagt att vi ska ha en budget i balans. Då har vi inte råd att fortsätta som nu. Om inte nattpersonalen går med på förändringarna kommer vi att ha medelsbrist som i sin tur leder till arbetsbrist bland dem som har sagt nej till längre veckoarbetstid.

Äldreomsorgen behöver personal. De som sägs upp kommer därför att erbjudas återanställning, men då med den längre veckoarbetstiden och utan någon kompensation i form av högre lön. Det blir samma villkor för nyanställda.

Petra Sundblad är mycket kritisk till kommunens agerande.

– Sjuktalen inom vår äldreomsorg är den tionde högsta i landet. Det var på grund av de höga sjuktalen som vi fick den kortare veckoarbetstiden, som vi själva har varit med och betalat för, säger hon.

Det är 25 undersköterskor samt fyra sjuksköterskor vid två äldreboenden samt en nattpatrull som berörs av kravet om förlängd veckoarbetstid.