– Vi har räknat ut att på en heltid, beroende på hur mycket helger man jobbar förstås, så gör det en 2000-3000 kronor i lönekuvertet. Det är mycket pengar. Och det är en motivation och morot till att ta de här arbetspassen, säger Jenny Sjöström, ordförande i sektion Hälso-Sjukvård och trafik i Kronoberg.

Regionen har skickat ut en enkät till alla avdelningschefer och frågat om de tycker att det har blivit lättare att rekrytera personal och besätta nattjänster sedan de extra ob-tilläggen infördes.

– På sjuksköterskesidan är det ganska höga siffror, en bit över 60 procent. På undersköterskesidan var det strax under 50 procent av cheferna som tyckte att det blivit väsentligt mycket lättare att rekrytera och besätta nattjänster, säger Sven Sunesson (C), ordförande i regionstyrelsens personalutskott.

Ob-protesterna

”Vi behandlas orättvist och kränkande”

Debatt

De extra ob-tilläggen i region Kronoberg infördes först för sjuksköterskor. Anledningen var att man ville få bukt med de ökande kostnaderna för hyrpersonal. Det dåvarande S-styret i regionen böjde sig för kritiken, inte minst från Kommunal, och beslutade 2018 att alla personalgrupper skulle få de förhöjda ob-tilläggen.

Behovet av hyrpersonal har nu minskat, enligt utvärderingen.

Efter maktskiftet hösten 2018 har den borgerligt styrda regionstyrelsen flaggat för flera gånger att ob-tilläggen kan försvinna. Avtalet löper ut i mars 2020. I november godkände hälso- och sjukvårdsnämnden ett förslag till åtgärdsplan där ett skrotande av tilläggen diskuteras. Bakgrunden är regionens sämre ekonomi och kostar, enligt hälso- och sjukvårdsnämnden, cirka 58 miljoner kronor årligen. 

– Vi har inte tagit ställning i något enda led ännu. I åtgärdsplanen har det funnits en rad olika förslag, Många har beslutats men många förslag har också avlägsnats, säger Sven Sunesson.

Inför beslutet i början av februari har Kommunal dragit i gång en namninsamling och ett par hundra har redan skrivit på, berättar Kommunals Jenny Sjöström. 

– Folk är taggade, det här är en viktig fråga för dem.

Vad skulle de innebära om de extra ob-tilläggen försvann?

– Jag tror att det kan få konsekvenser, att många medlemmar börjar se sig om efter andra jobb, säger Jenny Sjöström.

Den 10 februari ska det hållas ett medlemsmöte, men då kan beslutet redan vara taget.

Behöver Kommunals medlemmar vara oroliga för att tilläggen försvinner?

– Det är klart, att om inte personalutskottet fattar något anat beslut så upphör ju avtalet den sista mars. Då faller ju tillägget, så är det ju, säger Sven Sunesson.