Budgetförslaget är ännu inte beslutat, det sker på tisdag i nästa vecka, den 20 februari.

Och alla detaljer är inte helt klara, men enligt regionstyrelsens ordförande, Anna Fransson (S), innebär det att undersköterskor, kökspersonal, vaktmästare med flera av Kommunals medlemsgrupper får samma höjning av ob-tilläggen som sjuksköterskor tidigare fått, om förslaget går igenom. Det innebär en höjning med 60 procent i så fall.

– Det som vi gjorde för sjuksköterskorna var en 60-procentigt ökning av ob-tilläggen. Jag förutsätter att det blir samma ökning för Kommunals medlemsgrupper, säger Anna Fransson.

Det var i maj förra året som regionen beslutade om kraftiga höjningar av sjuksköterskornas ob-tillägg, som ett sätt att göra sig mindre beroende av hyrpersonal. Det utlöste protester från Kommunals medlemsgrupper. Bland annat samlades cirka 1 500 namnunderskrifter in.

Det har också varit diskussioner i samverkansmöten mellan Kommunal och arbetsgivaren.

– Vi har våra träffar där vi har fört de här diskussionerna och det har gett resultat, säger Jenny Sjöström, som också jobbar fackligt för Kommunal.

LÄS OCKSÅ: Bättre nattvillkor i Västmanland

Regionrådet Anna Fransson medger att protesterna till viss del har spelat roll.

– Det är klart att det påverkar men samtidigt vill vi vara en attraktiv arbetsgivare för alla.

Men i maj sade du till KA att ob-höjningen enbart handlade om att bli oberoende av att hyra in sjuksköterskor. Vad är annorlunda nu?

– Det var skälet till att vi gjorde det då men vi tänkte att när vi har ekonomiskt utrymme så får vi titta på övriga grupper, säger hon.

LÄS OCKSÅ: Missnöje mot ob-tillägg på Karolinska 

Det är höjda statsbidrag samt en skattehöjning, motsvarande en hundralapp på en medelinkomst som gett det ekonomiska utrymmet, enligt Anna Franson. Sammantaget är det budgeterat 24 miljoner kronor i förslaget för 2018.

– Tanken är att det ska bli permanenta pengar, säger Anna Fransson.

LÄS OCKSÅ: ”Ob ska man inte göra skillnad på”

Eftersom ob-tilläggen ser olika ut vid olika tidpunkter går det att inte att ange exakt hur de nya ob-tilläggen kommer att se ut, men det ska alltså, röra sig om en ökning med 60 procent av samtliga ob-belopp.

Det är inte bara i region Kronoberg som enbart sjuksköterskor fått höjda ob-tillägg. KA har tidigare rapporterat om samma sak i bland annat Region Halland, Region Örebro län och Region Östergötland.

I budgetförslaget i Kronoberg finns också pengar avsatta för att ta bort de delade turerna, men hur det ska gå till är fortfarande oklart.