– Vi genomlyser all vår verksamhet och nu vill vi se om vi kan lösa det här på ett annat sätt, säger Teija Joona, chef för division Service, enligt ett pressmeddelande från Region Norrbotten.

Det finns inga varsel lagda än så länge. Facket har blivit kallade till en MBL-information nästa fredag, den 17 januari.

Vårdnära service har sedan 2015 avlastat vårdpersonalen på samtliga avdelningar vid Sunderby sjukhus i Luleå och Kalix sjukhus. De anställda har bland annat haft hand om utdelning av mat, viss städning och bäddning bland annat. Jobben som utförs är livsviktiga, enligt Kommunals sektionsordförande i regionen, Marianne Engberg.

– De är en del av teamen i patientvården, deras arbete är tidskrävande och livsviktiga. Det är de som ser till att patienterna får mat till rätt temperatur, att det är bra hygien, att det är rätt mat. Det handlar ytterst om patientsäkerhet, säger hon.

Skulle yrkesgruppen försvinna från sjukhusen kommer inte vårdpersonalen räcka till, säger hon och lovar att Kommunal kommer att strid, ifall det nu blir tal om att de inte ska få vara kvar. Men Marianne Engbergs förhoppning är att det handlar om en omorganisation, att en en annan division inom regionen tar kostnaden i stället.

– Man kan inte bara ta bort dem utan alternativ, säger Marianne Engberg.

Region Norrbotten lovar att genomföra en risk- och konsekvensanalys.

– Vi måste vänta in analysen innan vi kan vara mer specifika kring hur de här arbetsuppgifterna ska lösas, men vårt mål är att den här förändringen inte ska påverka kvaliteten på vården eller försämra arbetsmiljön, skriver divisionschefen Teija Joona i pressmeddelandet.

De förändringar som väntar berör 40 tillsvidareanställda och 14 vikarier.