Arbetstidsfrågorna är minst lika viktiga som löneökningar för Kommunal i de avtalskrav som överlämnas till SKR. 

Samtidigt ställs krav på löneökningar på 3 procent samt ytterligare 0,5 procent till yrkesutbildade.

– Kommuner och regioner har ju en besvärlig ekonomisk situation, det är klart att sådant spelar in i våra förhandlingar, man måste kunna bära det vi kommer överens om, säger Niclas Lindahl.

SKR vill att lönebildningen ska ske lokalt och anser att allt som regleras i ett centralt avtal minskar utrymmet för detta. Det påverkar också satsningen på yrkesutbildade.

– Vi är i grunden avvisande till centralt riktade satsningar, säger Niclas Lindahl.

Tidigare har Niclas Lindahl sagt att han föredrar en satsning på yrkesutbildade framför en generell låglönesatsning. Men nu är detta ingen given ståndpunkt. 

I det nuvarande avtalet finns ett utrymme på 0,3 procent i löneökningar som i år fördelades lokalt till yrkesutbildade. Men enligt Niclas Lindahl är det en reglering för mycket.

– Absolut. Sett till att vi vill ha lokal lönebildning är det en konstruktion som vi inte vill ha.

Tobias Baudin och Lenita Granlund.

Arbetstider viktigaste frågan för Kommunal

Avtal

SKR vill inte ha lägstalöner i avtalet, Kommunal däremot anser att det är viktigt. Hur det blir får förhandlingarna utvisa.

När Kommunal hävdar att det är nödvändigt att satsa på lönerna för att klara rekryteringsbehoven i välfärden svarar SKR att det i stället behövs mer flexibla avtal om arbetstider och arbetstidsförläggning.

Arbetsgivarna gör alltså inte samma prioritering av arbetstidsfrågorna som Kommunal. Det gör att fack och arbetsgivare inledningsvis står långt ifrån varandra.

Kommunal vill att arbetsgivaren ska få betala för delade turer, alltså de obetalade timmarna mitt på dagen mellan två pass. 

– Det är en konstruktion som vi inte tidigare valt att bejaka. Vi vill veta vad Kommunal tycker är problemet och vad Kommunal vill komma åt med att lägga en ersättning här, säger Niclas Lindahl.

SKR hävdar också att frågan om delade turer löser sig när heltid som norm införs. Samtidigt ställer Kommunal krav på ett fortsatt arbete med att införa heltid som norm även efter 2021. Var SKR står i den frågan är inte helt klart.

– Vi måste se på hela yrkandet, så det är svårt att svara på olika detaljer. Men så här långt kan vi se att det heltidsprojekt som vi drivit har burit frukt, säger Niclas Lindahl.

Många av Kommunals krav vill SKR alltså ännu inte kommentera. Det gäller till exempel kravet på tio fridagar på en fyra veckors period. 

När det gäller kravet att nattarbetstiden ska kortas till 32 timmar per vecka är SKR avvisande.

– Vi behöver varje arbetad timme som finns att tillgå, säger Niclas Lindahl.

Marie Wiberg.

”Skulle bli ett otroligt lyft”

Avtal

Kommunals krav på att deltidsanställda ska få övertidsersättning i stället för mertidsersättning när de arbetar extra avvisas.

– Vi har en bra lösning sedan många år med mertidsersättning, säger Niclas Lindahl.

Även kravet på att semesterlagen ska gälla i stället för nuvarande avtalets skrivning avvisas. Det gör också Kommunals förslag att frågan i stället kan lösas i lokala avtal.

– Vi har valt att lösa det med ett centralt avtal, det är en lösning som passar oss, säger Niclas Lindahl.

När det gäller arbetstidskonton konstaterar Niclas Lindahl att det inte finns inom SKR:s område men att det är en fråga som man kan titta på.

Innan förhandlingarna startar står alltså parterna långt ifrån varandra.

– Man måste se på helheten, vad som ligger i avtalsvärdet, det är hela lönekostnadsökningen. Och att förkorta arbetstiden och att höja lönerna, båda delarna är kostnadsdrivande, och det går ju inte att ta hand om alla de önskemålen, det kan vi redan nu konstatera, säger Niclas Lindahl.

Om ni får välja?

– Vi behöver varje arbetad timme som finns tillgänglig.

Då finns det utrymme för löneökningar?

– Vi har att förhålla oss till hur övriga arbetsmarknaden har sin löneökningstakt, den måste vi beakta.