Vad är artificiell intelligens, AI?

– AI handlar om att utveckla datorprogram som kan utföra uppgifter som vi människor anser kräver intelligens.

Den nya tekniken

Äldreomsorg i robotarnas rike

På jobbet

Hur påverkar AI mig?

– Redan i dag använder du troligen AI dagligen i form av bland annat söktjänster, röststyrning och rekommendationstjänster. Det vi kan förvänta oss är alltmer kraftfulla och användbara verktyg som hjälper oss både i vardagen och på jobbet.

Vad kan AI göra för mig?

– AI kan hitta och sammanfatta information, översätta text från andra språk och automatisera rutinuppgifter. AI kan också ge rekommendationer och förslag på vilka beslut som bör fattas eller hur problem ska lösas.

Så skapas AI

AI skapas till stor del genom vanlig programmering men man använder ofta någon form av maskininlärning där datorn själv hittar mönster från utvalda exempel.

Genom att ge en stor mängd exempel på vad som är rätt svar på en fråga så kan datorn lära sig själv att hitta mönster och svara på nya frågor som den inte sett tidigare.

Behöver jag bry mig?

– Ja. AI är vad man kallar en generell teknisk basinfrastruktur i nivå med elektriciteten som kommer att påverka alla delar av samhället på olika sätt.

Vad kan artificiell intelligens göra i dag?

– I dag har vi AI-system som kan utföra specifika uppgifter väldigt väl, men det betyder inte att de kan göra flera olika saker. Dessa system eller tjänster är designade och utvecklade av människor för att hjälpa oss på olika sätt. De kan känna igen föremål från bilder, analysera, tolka och skapa text och ge stöd när vi ska fatta beslut. Det ger helt nya möjligheter att styra saker med rösten, vilket är viktigt om du har ett jobb där du använder händerna,
eller för blinda att ta del av information som i dag är dold i form av bilder eller videor genom att kunna berätta vad som finns i bilderna eller vad filmerna handlar om.

Fredrik Heintz.

Genom att delvis automatisera uppgifter avlastas personal och kan lägga tiden på mer värdefulla uppgifter, ofta närmare människor.

Fredrik Heintz

Vad ser du i framtiden, om 20–30 år?

– Även om AI har kommit en bra bit på vägen så är vi fortfarande bara i början av utvecklingen. Hittills har de flesta datorsystem krävt att vi ska anpassa oss till dem, det vi ser nu och som kommer att förstärkas betydligt framöver är att datorerna anpassar sig till oss. De blir bättre på att tolka och förstå vad vi vill ha hjälp med och att ge oss den hjälp­en på ett sätt som är anpassat till oss.

Vad ska vi göra om arbetsuppgifter försvinner?

– Visst kommer automatisering att ta bort vissa arbetsuppgifter, men yrkena kommer att finnas kvar. Arbetsuppgifter försvinner hela tiden och våra yrken förändras över tid. Dessutom är det så att många av Kommunals medlemmar tillhör yrken där det redan i dag finns brist på personal, vilket gör att de som har jobb har alldeles för mycket att göra. Genom att delvis automatisera uppgifter avlastas personal och kan lägga tiden på mer värdefulla uppgifter, ofta närmare människor. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om antingen människor eller AI, utan om människor och AI tillsammans. AI är ett verktyg utvecklat av människor för att hjälpa och stödja oss.

Exempel på AI

En AI-dator slog världens bäste spelare i det väldigt komplicerade kinesiska brädspelet Go. Spelet anses vara ett av världens svåraste.

Ett datorprogram matades med över 30 miljoner speldrag från spelare. Genom att analysera dragen kunde en algoritm tas fram som kunde förutse mer än hälften av en spelares drag.

Det måste väl vara bättre att bli omhändertagen av en människa än av en robot?

– För oss i Sverige i dag är det så. I Japan gör man inte så stor skillnad mellan människor och robotar, så det handlar till stor del om kultur och vad man är van vid. Det finns också exempel där människor före­drar att berätta om känsliga saker som psykiska besvär för en dator hellre än för en människa.

Det kan vara skräckfyllt att tänka sig en värld där människors inflytande minskar – hur ska vi göra så att artificiell intelligens inte gör oss ont?

– Varför skulle människors inflytande minska? Det kan också ge människor nya möjligheter, blinda kan se och stumma kan tala tack vare tekniken. Vi kan fatta bättre beslut och använda våra begränsade resurser bättre. Visst finns det risker, som med all teknologi, därför har EU-kommissionens High-Level Expert Group on AI, där jag ingår, tagit fram etiska riktlinjer för pålitlig människocentrerad AI. För att vara pålitlig behöver systemet följa lagen, följa etiska principer samt vara robust och säkert införd. Genom att följa dessa riktlinjer minskas risken för oönskade och oväntade negativa konsekvenser.