Varför ska en medlem i Kommunal bry sig om vem som blir nästa LO-ordförande? Räcker det inte med att vi har Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin? Nja, Kommunal är förvisso stort, men LO samlar hela Sveriges arbetarfackföreningsrörelse och har därför mer muskler, eller borde väl ha i alla fall. 

LO-basen är den viktigaste representanten för fackföreningsmedlemmarna som vi har i Sverige, nu när regeringen ser ut som den gör. Vem tycker då den vanlige medlemmen att vi ska ha som LO-ordförande, som ska föra vår talan mot arbetsgivare och riksdag?

Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Tobias Baudin, Kommunal.

Baudin: Nya ordföranden måste samla LO

Nyheter

Min efterlysning på den posten ser ut som följer:

  • Vi ska ha en LO-ordförande som vill arbeta hårt för LO-medlemmarnas förbättringar på alla områden och fronter. Alltså inte tänka så mycket på sin egen lön, pension och reträttpost efter 8-12 år i LO-borgen.
  • En LO-ordförande ska inte heller vara rädd att göra besök i verkligheten. Jag kan inte påminna mig om att jag någonsin mött någon LO-bas på besök i ett upphandlat bussgarage, och som där tagit del av det fullständiga raset i avtalet och på arbetsmiljöområdet som bussförarna upplevt de senaste 26 åren. 
  • En LO-ordförande ska lyssna mer på fackets medlemmar än på partiledare som säger sig stå på arbetarnas sida. Riktig demokrati är att lyssna nedåt, inte uppåt. 
  • En LO-ordförande ska öka medvetandet om fackets betydelse så fler vill vara med i en fackförening och till och med arbeta aktivt. Pampvälde leder till inget gott, mer än för pampen. 

Men, allvarligt talat så tror jag inte att en bussförares krav på hur en LO-ordförande ska vara väger särskilt tungt. Tyvärr. Toppstyrningen lär nog bestå.

Vad sägs om att medlemmarna själva får föreslå och välja en LO-ordförande?

Eller kommer en arbetarrörelsens vår att blossa upp i Sverige nu, som vill införa direkt demokrati istället för representativ?

Vad sägs om att medlemmarna själva får föreslå och välja en LO-ordförande? Helt osannolikt? Tja, i Beirut, Bagdad, Santiago, Hongkong, Addis Abeba och på många andra platser går folk nu ut på gator och torg för att de vill ha makt och inflytande över dem som styrt dem. Så den som vill ha makten som LO-ordförande måste kanske tänka på vem som hen representerar så att Norra Bantorget inte fylls med arga demonstranter.

LO har nu funnits i över 121 år, och kanske har man efter alla år glömt sina rötter och historia? Jag hoppas dock att nästa ordförande ser till att kampen går vidare i framtiden mot bättre avtal och regler, med alla till buds stående medel. Och varför inte med mer medlemsdemokrati också?