Järfälla, Danderyd, Stockholm, Täby, Huddinge och Sollentuna är några av de kommuner som det senaste halvåret har fått se stora hemtjänstföretag säga upp sina avtal och lämna kommunerna. Kommunerna tillhör de i landet som betalar lägst ersättning för sin hemtjänst.

 Björn Falkeblad (M), Järfälla.Björn Falkeblad (M), Järfälla.

Ordföranden i Järfällas socialnämnd, Björn Falkeblad (M), anser inte att ersättningen är för låg eftersom det finns många utförare som klarar sig. Men dit hör inte kommunens egen hemtjänst. Den kommunala hemtjänsten budgeterade ett underskott för 2013 på 7 miljoner kronor. Ersättningen behöver vara minst 350 kronor per timme, enligt chefen för Vård och omsorg, Arnfinn Kleveland. I dag är den 315 kronor. Om inte ersättningen höjs säger Arnfinn Kleveland så här om framtiden:
  – Det blir ju så att vi måste hitta medarbetare med lägre löneanspråk. Vi har minimerat gångtiderna, då är den andra posten: vad kostar medarbetaren. Vid varje anställning prövar man ju det. Men vid för låga löner får vi inga anställda som klarar våra kompetenskrav.

Anne-Marie Svensson, vd för Aleris.Ann-Marie Svensson, Aleris.

Företaget Aleris lämnade Järfälla i början av 2013, eftersom de ansåg att ersättningen var för låg. Aleris vd Ann-Marie Svensson har räknat ut att de hade behövt sänka lönerna med 6,2 procent för att inte gå med förlust i Järfälla.
  Även hemtjänsten i Huddinge, Sollentuna, Danderyd och vissa delar av Stockholm går med underskott.
  – Jag skulle säga att om du har bra kollektivavtal så är det näst intill omöjligt att få verksamheten lönsam, säger Jörgen Billström, som fram till slutet av april var tillförordnad sektionschef inom hemtjänsten i Sollentuna kommun. 
  Han får stöd av Sollentunas tidigare kommundirektör, Ulf Bergh.
  – Jag tror att man har pressat marknaden och sett att det finns leverantörer som kan klara sig, men man har inte analyserat varför de kan klara sig och andra inte, säger han.
  Sollentuna bestämde nyligen att de skulle höja ersättningen till 339 kronor. Jörgen Billström hade velat se att den varit högre.

Thomas Nilsonne (M), Täby.Thomas Nilsonne (M), Täby.

I Täby, som lade ner sin kommunala hemtjänst i juni 2012 efter att den gått med underskott i flera år, säger socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) att den kommunala hemtjänsten inte klarade sig på ersättningen men att många privata gör det, bland annat för att de har lägre personalkostnader.
  – Det handlar om löneläget och att vi i Täby har sagt att vi ska erbjuda heltidstjänster. Kommunen får inte ha lika många timanställda. Mycket av det här har redan från början blivit orättvist för den kommunala sidan, det är inte riktigt samma spelregler, säger Thomas Nilsonne.
  Även i Upplands Väsby lades den kommunala hemtjänsten ned för att den inte klarade sig på ersättningen.

I en utredning som gjordes av Danderyds kommunala hemtjänst förra året slogs fast att kostnaden för varje hemtjänsttimma var 119 kronor högre än ersättningen. Utredaren skriver att ”hemtjänstersättningen baseras inte på en relevant och realistisk ersättningsmodell” och att den genomsnittliga månadslön som ingick i modellen sannolikt är för låg.
  Kommunen bestämde sig för att höja ersättningen. Då blev underskottet för varje timme 72 kronor. Arbetstiden hos kunden skulle behöva ökas från 62 procent till 77 procent för att få ekonomin att gå ihop.
  Danderyds socialdirektör Margareta Heimer säger att hon inte tror att man har räknat fel från början, men att ersättningen inte höjts i samma takt som lönekostnaderna.

Företagen som lämnat

De här kommunerna har företagen flytt:
Danderyd:
Blomsterfonden
Järfälla: Aleris, Carema, HSB Omsorg
Sollentuna: HSB Omsorg
Täby: Carema
Stockholm (vissa stadsdelar): HSB Omsorg, Carema
Huddinge: HSB Omsorg
Solna: Förenade Care