Ilskan finns kvar hos dem som arbetade i kommunens hemtjänst. Först för att tjänsterna bantades, sedan för att hemtjänsten lades ner och för att vissa fick stanna och vissa fick sex månadslöner utan att arbeta. Nästan alla känner sig lurade. Både av arbetsgivare och fack.

Upplands Väsby öppnade för privata hemtjänstföretag  2007, tre år senare infördes LOV. Samtidigt tappade kommunens hemtjänst kunder och verksamheten gick minus. För att komma till rätta med underskotten sänkte kommunen tjänsterna. Samtidigt följde inte ersättningen prisökningarna.  För 2012 visade prognosen ett minus på 4 miljoner eller 20 procent av omsättningen. 
  – När vår kommunala hemtjänst hade en sjunkande marknadsandel och gått back drygt 20 miljoner under de senaste åren så hade de privata gått med ett litet överskott. Argumentet att det i stort behövdes mera pengar skulle ha lett till att de privata kunnat ta ut ganska stora vinster, säger Johan Hjelmstrand (M) tidigare kommunalråd i Upplands Väsby.

Resultatet blev att Upplands Väsby lade ner sin hemtjänst förra hösten.
Ett halvår senare har drygt hälften jobb. Elva har fått nya jobb i kommunen.
  Flera har kvar de bantade tjänsterna på 60-65 procent och kämpar för att få fler timmar. En del jagar timmar på andra arbetsplatser, andra har slut på sina deltidsdagar från a-kassan.
  – Man kan inte klara sig på 60 procent. Men det är inte lätt att hitta annat jobb vid 62, säger Harriet Öhr, som nu jobbar på ett av kommunens äldreboenden.

Av hennes gamla arbetskamrater arbetar åtta på timme i privata företag som i de flesta fall saknar kollektivavtal. Deras känslor är kluvna. De flesta saknar fasta jobb men trivs, oron är stor, många kämpar för att få fler timmar och för att få ekonomin att gå ihop. Och söker andra jobb.
17 andra har fått nya jobb i hemtjänsten, nästan undantagslöst hos privata företag och med sex månaders provanställning.
  – Det är en skam att bli provanställd efter 35 år i arbetslivet, säger ett vårdbiträde.

Av de som fick jobb i de privata hemtjänstföretagen fick nästan hälften samma sysselsättningsgrad som i kommunen, 35 procent fick högre. 41 procent fick högre lön, 35 procent fick samma. Resten fick sänkt.
  Två tredjedelar tycker att det inte är stressigare i den privata hemtjänsten. Andra säger att arbetskamraterna är rädda för att mista jobbet och därför inte säger sanningen.
  Flera berättar att de inte har gångtider mellan kunderna och att de tjuvar tid från kunderna för att få arbetsdagen att gå ihop. Andra går till jobbet tidigare och jobbar gratis för att hinna. Många berättar att det är svårt att ta lunchrasten på 30 minuter. I stället äter de hos kunden, eller på tio minuter i någon trappuppgång.
  – Det är mer stress, jag har ont i magen oftare, säger en undersköterska.

Maria Fälth (KD), som är kommunalråd i Upplands Väsby och ordförande i social- och äldrenämnden,  anser att schemat är hemtjänstföretagens ansvar.
  – Kan inte en medarbetare få i sig lunch på en hel dag så kommer det att avspegla sig på att kunden inte får rätt kvalitet. Då kommer vi att fundera på varför, då måste vi fundera på hur vi kan hantera det, säger Maria Fälth.
  Hittills har hon inte fått kännedom om några sådana brister.

I maj beslutades att larm- och nattpatrull ska läggas ut på entreprenad. Upphandling har skett till lägstapris. Kommunens eget anbud förlorade. I stället tar nystartade Anooni AB över.
  – Sedan ett antal år tillbaka har vi en plan som säger att vi ska konkurrensutsätta alla våra verksamheter som inte är myndighetsutövande. Och när den kommunala hemtjänsten som skötte det här inte finns så var det en naturlig följd, säger Maria Fälth.
  Samtidigt poängterar hon att hon hela tiden tyckt att kommunen ska återskapa hemtjänsten.

Research: Mira Hjort

Så gick det för anställda

Upplands Väsby lade ner kommunens hemtjänst förra hösten. Ett halvår senare har drygt hälften fasta jobb.
11 har nytt jobb i kommunen.
16 fick anställning i hemtjänst, fast eller provanaställning.
1 är egen företagare i hemtjänsten.
8 är tim- eller månadsanställda i hemtjänsten.
4 är föräldralediga, sjukskrivna eller har sjukersättning.
2 har annat jobb.
1 studerar.
4 arbetar under uppsägningstiden.
2 är arbetslösa.
3 har ej svarat.
Uppgifterna är insamlade våren 2013.

Hemtjänsten i Upplands Väsby år för år

2007: Kundval införs. Fem privata hemtjänstföretag finns i kommunen.
Kommunens andel av kunderna: 87 procent.
2010: LOV införs. Sju privata hemtjänstföretag finns i kommunen.
Kommunens andel av kunderna: 47 procent.
2011: Sysselsättningsgraden sänks för 57 anställda i kommunal hemtjänst.
Kommunens andel av kunderna: 39 procent.
2012: Kommunens hemtjänst läggs ner. De flesta förlorar jobbet.
2013: Natt- och larmpatrull läggs ut på entreprenad.
Kommunens andel av kunderna: 0 procent.