Vänsterpartiets förslag skulle innebära att alla tillsvidareanställda, både på heltid och deltid, skulle få ett skobidrag på 1000 kronor per person och år. 

– När man jobbar inom framför allt hemtjänsten så står och går man precis hela tiden och det innebär att man sliter ut flera skor per år. Det betalar man själv. När jag jobbade som brevbärare var arbetsskor en självklarhet. Det ska räknas som en del av arbetskläderna och det ligger i arbetsgivarens intresse att man inte sliter ut knäna, säger Clara Lindblom.

Hon säger att det är viktigt inte minst för att spara på personalens knän att de har skor med bra stötdämpning. Kommunal fattade beslut på sin kongress i början av sommaren om att arbetsskor ska vara nästa arbetskläder-relaterade fråga att driva, också för att minska fallolyckorna.

I början på oktober skrev KA att Örebro kommun beslutat att personalen inom äldreomsorgen och förskolan ska få arbetsskor, efter initiativ från Vänsterpartiet.

Det skulle stärka attraktiviteten hos staden som arbetsgivare och förebygga sjukskrivningar.

Clara Lindblom (V)

Enligt Clara Lindblom har de inte pratat ihop sig i Vänsterpartiet om att driva frågan, men säger att de lyssnar på kommunalarna. 

– Vissa kör sina vanliga skor men många är rädda om sina knän och köper dyra skor flera gånger per år som de bekostar själva, säger hon.

Clara Lindblom har inga större förhoppningar om att den grönblå majoriteten ska hörsamma deras förslag och införa arbetsskor till personalen.

– Med tanke på hur budgeten ser ut för äldreomsorgen där man inte ens avsatt kompensation för pris- och löneökningar så har jag väldigt svårt att se att man skulle satsa på arbetsskor. Men det skulle stärka attraktiviteten hos staden som arbetsgivare och förebygga sjukskrivningar, så man borde inte bara se på den kortsiktiga kostnaden.

Erik Slottner (KD).

Det är svårt att säga att förslag är dåliga när det handlar om att ge saker, men det är ingenting som vi kommer att prioritera.

Erik Slottner (KD)

Majoriteten i Stockholms stad kom med sin budget för 2020 i förra veckan och äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) säger att arbetsskor till personalen inte är något som de vill lägga pengar på.  

– Det är svårt att säga att förslag är dåliga när det handlar om att ge saker, men det är ingenting som vi kommer att prioritera och jag kan nog tycka också att det är utförarna som ska betala det för den peng de får för att utföra äldreomsorgen, säger Erik Slottner.

När det gäller den kommunala äldreomsorgen så är det stadsdelsnämnderna som är utförarna, och Erik Slottner säger att det finns ju ingenting som förbjuder chefer att köpa in arbetsskor till sina anställda. Han tycker att ett problem med Vänsterpartiets förslag är att det skulle snedvrida konkurrensen gentemot de privata utförarna. 

– Om vi lägger pengar för det i budgeten på centralt håll så innebär det att privata företag skulle behöva finansiera arbetsskor till personalen utifrån den ersättning man får men kommunen behöver inte det utan får extra pengar, säger han.