”Vänsterpartiet och Moderaterna är i många avseenden varandras motsatser i svensk politik. (…) Trots olika politiska utgångspunkter delar partierna synen på god omsorg och vikten av att kommunen är en attraktiv arbetsgivare”.

Så börjar den gemensamma motionen som handlar om att båda partierna vill att de 12-timmarspass för anställda i äldreomsorgen som Haninge kommun infört ska upphöra omedelbart. KA berättade om schemaförändringen i juni. Haninge kommun styrs sedan 2018 av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Veronica Pagard Salem (M), andre vice ordförande i äldrenämnden och Åsa Bååth (V), ledamot i äldrenämnden vill också att äldrenämnden ska få i uppdrag att se till att personalen får vara med och ta fram en modell för schemaläggning som både tar hänsyn till arbetsgivarens behov av bemanning och att de anställda får en god arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning.

Haninge kommun har tidigare sagt till KA att det varit nödvändigt att införa 12-timmarspass för att få till heltid för personalen.

– Många såg fram emot att jobba heltid, men kommuns påtvingade 12-timmarspass är en riktig käftsmäll. Arbetsgivaren vill att personalen ska betala heltiden med sämre arbetsmiljö och utslitna kroppar, säger Åsa Bååth, i ett pressmeddelande.

Kommunal i Haninge tycker att frågan är mer komplicerad än att bara rikta in sig på bara de långa arbetspassen.

– Vi har förhandlat och är oense med arbetsgivaren. Men eftersom de inte bryter mot arbetstidslagen kan vi inget göra. Vi måste använda andra strategier, som att se om det här leder till ökad sjukfrånvaro. Det finns brister i dialogen med medarbetarna kring schemaläggningen. Det handlar om mer än bara långa arbetspass, säger Birgitta Tångerby, Kommunals förhandlingsansvarige i Haninge.

Motionen är inlämnad till kommunfullmäktigesammanträdet den 7 oktober.

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.