– Jag jobbade mitt första långpass i helgen som var. Det gick, men mina fötter och ben alltså… när jag kom hem, säger en av de anställda som vill vara anonym.

Uppropet har överlämnats till ansvariga politiker i äldrenämnden och det har publicerats i tidningen Mitt i.

– Politikerna i äldrenämnden säger att dessa scheman krävs för att få ihop heltidsresan, säger Lena Lindberg-Qvickström, som jobbar natt som undersköterska på ett äldreboende i Haninge.

Äldreförvaltningens chef, Eva Ingemarsdotri, bekräftar att detta har med överenskommelsen mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), om heltid som norm, att göra.

– På våra boenden har vi haft en extrem deltidsorganisation, nu får våra medarbetare möjlighet att ha heltid som norm och det är många som har önskat det vilket vi tycker är positivt. Men det innebär att vi måste förändra scheman och arbetspass. Och där jobbar vi i samverkan med Kommunal, säger Eva Ingemarsdotri.

Finns det inget annat sätt att lösa detta än med så långa pass?

– Ja du kan jobba kortare pass och flera pass men det finns inget jättebra exempel. Det finns mindre dåliga. Det gäller att hitta en väg som är okej, man måste få ut heltiden, och vi måste ha medarbetarna när vi behöver dem.

Vi är oense med vissa förslag bland annat gäller det de längre passen. Men det finns inget att tvista på eftersom de inte bryter mot lag och avtal.

Birgitta Tångerby, Kommunal

Kan protesterna leda till någon förändring?

– Vi tittar hela tiden i schemagruppen om vi kan göra på något annat sätt men på ett eller annat sätt blir det en förändring i schematänket framöver för att vi ska få ihop heltiderna.

Att Kommunal har gått med på dessa nya scheman som cirka en sjättedel av all personal vid äldreförvaltningen i Haninge nu protesterar mot, är en sanning med modifikation, säger Birgitta Tångerby, Kommunals förhandlingsansvarige i Haninge.

– Vi för en dialog med arbetsgivaren. Men vi är oense med vissa förslag bland annat gäller det de längre passen. Men det finns inget att tvista på eftersom de inte bryter mot lag och avtal, säger hon.

Vid ett av kommunens äldreboenden har skyddsombudet lämnat in en så kallad 6:6a-anmälan, med begäran om åtgärder och krav om att få bort långpassen. 

– Arbetsmiljöverket är inkopplat. Och de kommer att komma tillbaka efter sommaren för att man inte var nöjd med de risk- och konsekvensanalyser som var gjorda, säger Birgitta Tångerby.

När Kommunal kallade till medlemsmöte efter att nya scheman hade införts dök inte en enda medlem upp, enligt Birgitta Tångerby.

Hur ska ni fånga upp det här missnöjet så att inte folk vänder sig mot Kommunal? 

– Jag har full förståelse för att det finns de som inte vill arbeta så här. Vi får ta oss en funderare till, varför ingen kom på medlemsmötet och hur vi ska nå medlemmarna.

Det är riktiga hästscheman. De kallar det för heltidsresan, vi kallar det för sjukhusresan.

Lena Lindberg-Qvickström

Förutom långpassen som kommer en gång på en fyraveckorsperiod för en heltidsanställd, har fler fått gå över till varannan helg. Vissa pass dagtid har förkortats, och för många innebär det fler arbetsdagar.

– På två av de här fyra veckorna jobbar jag sex arbetsdagar, säger vårdbiträdet som inte vill framträda med namn.

De korta återhämtningstiderna är ett problem, säger Kommunals Birgitta Tångerby.

– Det är det som sliter. Det blir ett långsiktigt arbete med arbetsmiljön som vi måste fokusera på, säger hon.

Lena Lindberg-Qvickström jobbar själv natt på deltid och slipper fyraveckorschemat, men en av kollegorna som jobbar natt heltid tvingas var fjärde vecka jobba en kväll plus att ett 12-timmarspass på natten är inlagt. Allt för att kunna komma upp i heltid.

– Det är riktiga hästscheman. De kallar det för heltidsresan, vi kallar det för sjukhusresan, säger Lena Lindberg-Qvickström som varnar för både sjukskrivningar och uppsägningar.

– Om det inte blir en ändring kommer jättemånga att sluta. Jag kommer att göra det i alla fall.

Nu har vårdpersonalen som protesterar blivit lovade ett nytt möte med äldrenämnden i augusti.

Samtidigt har cirka 60 anställda i och med heltidsresan fått möjlighet att gå upp till heltid.