Terminsstarten blev kaotisk för kökspersonalen på skolköken i Gäve. Gefle Dagblad har rapporterat om att lärare och rektorer fick hoppa in och jobba extra i köken för att klara av situationen.

Fler än 300 har sagts upp

Bakgrunden är att kommunen gjort en ny upphandling av städ och kök, som lett till att över 300 av Sodexos anställda sagts upp. Många anställda har också fått gå ner i tid eftersom de haft kombinationstjänster och både jobbat med städning och matlagning i skolor och äldreomsorg.

Uppdraget för städning och äldreomsorg ha nu tagits över av en annan utförare.

Niklas Jansson, som arbetar i skolköket på Lillhagsskolan och tidigare varit fackligt ombud för Kommunal, berättar att många kollegor hört av sig till honom och varit förtvivlade. 

– Det är en fruktansvärt stress, jag har aldrig varit med om att det har varit så här tufft. Det har blivit lägre bemanning fast det egentligen skulle behövas skjuta till timmar mitt på dagen.

Han berättar att den sista lunchen startar klockan 12.20. Då ska fem klasser serveras mat.

– Efter det ska vi städa alltihop, hinna ta lunch själva och sätta ihop mellis innan klockan 14. Folk säger att det går inte, de säger att de går fan hem. Det har jag aldrig hört förut under de 14 år som jag jobbat.

Niklas Jansson tycker att ansvaret ligger på kommunen som ställt till det med den nya upphandlingen.

– Visst är det Sodexo som ska ansvara för arbetsmiljön, men det yttersta ansvaret ligger på våra politiker som inte kräver att de anställda ska ha rätt till heltid. Det var bara vi skolkockar som fick det nu. När jag såg hur det skulle bli med upphandlingen förstod jag att det skulle bli kärvt.

Kommunalarbetaren har upprepade gånger sökt Sodexos platschef Peter Wigg för att ställa frågan om varför de inte ökar bemanningen i skolköken.

Det är en fruktansvärt stress, jag har aldrig varit med om att det har varit så här tufft.

Niklas Jansson, skolkock

På Gävle kommun menar man att det är upp till Sodexo att se till att skolköket har tillräckligt med personal. Inköpschef Mikael Hallqvist tycker inte att kommunens nya upphandling har med saken att göra.

– Arbetsmiljön i köket är beroende på hur mycket resurser Sodexo har tänkt sig att man ska ha att jobba i köket.

Enligt Mikael Hallqvist fungerade det inte bra med kombinationstjänsterna, då städningen blev lidande. När KA frågar om Sodexo vann upphandlingen för att de hade det lägsta priset säger Mikael Hallqvist att flera faktorer vägdes in, men att Sodexo hade det lägsta priset när man slutligen skulle välja utförare.

Tar ni inget ansvar för personalens arbetsvillkor i era upphandlingar?

– Naturligtvis har vi krav på att det ska vara dräglig arbetsmiljö, vi ser naturligtvis helst att de anställda kan erbjudas heltid. 

Här har ju personalen uppenbarligen drabbats. Med det ni betalar för den här tjänsten, räcker det till att ha tillräcklig bemanning?

– Det vet jag inte. Det är Sodexo som får svara på det.

Vad gör ni om det visar sig att Sodexo inte klarar av det och personalen fortsätter att gå på knäna? 

– Det vi får göra i så fall är att häva avtalet och göra om upphandlingen. Vi kan inte gå in och ändra i befintliga avtal. Vi måste följa lagen om offentlig upphandling.

Niklas Jansson, som själv sagt upp sig och istället ska börja jobba i en grannkommun, är besviken på Kommunal som han tycker borde ställa krav både på arbetsgivaren och på kommunen.

– Det är ändå kommunen som utformat upphandlingen. 

KA har sökt Kommunals sektionsordförande i Gävle som hänvisar till ett arbetsplatsombud på Sodexo. Arbetsplatsombudet har inte gått att nå.