Den 1 mars i år startade projektet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på två äldreboenden i Nyköping. Försöket som ska pågå i 18 månader är inspirerat av det i Göteborg. Totalt ingår 90 anställda. Förhoppningen är att sjuktalen ska minska genom att personalen får mer tid för återhämtning samt att locka fler undersköterskor till äldreomsorgen.

– Trots att det gått så kort tid ser vi resultat. Personal säger att det blivit lugnare tempo, man har mer tid, säger Nicklas Franzén, (V) kommunalråd i Nyköping.

På äldreboendet Hållet har elva undersköterskor anställts. En av dem är komunalaren Fredrik Ardeheim.

– Jag sökte mig tillbaka till min gamla arbetsplats efter att ha jobbat fackligt på heltid en period. När jag hörde om projektet kände jag att det här tillfället kanske aldrig kommer tillbaka, säger han.

Det andra boendet som ingår i försöket, Sörgården, har anställt tre undersköterskor. Det har tagit tid att sätta nya rutiner.

– När jag har träffat personal har vissa tyckt att det varit rörigt. Det har upplevts som för mycket personal och det har tagit att sätta strukturen på plats. Lite ju fler kockar desto sämre soppa. Det har tagit tid att komma i gång, säger Åsa Samuelsson, facklig företrädare för Kommunal i sektion nordost, som ingår i projektets referensgrupp, som träffas en gång i månaden.

Fredrik Ardeheim håller med.

– Vi har verksamhetsbaserat önskeschema och på min avdelning är vi fem nya. I början var det lite rörigt och stressigt. Alla hade inte jobbat med ett sådant här schema.

Sedan det gått en tid upplever de flesta att det är bra.

– Börjar man klockan 7 har man jobbat färdigt vid 13-tiden. Då har man hela eftermiddagen. För mig som har små barn har det varit jättebra. Man slipper också långa och delade turer. Jag känner mig piggare.

För att utvärdera projektet får de anställda genomgå tre hälsokontroller: vid projektstarten, efter halva tiden och efteråt. Det för att se vilka hälsoeffekter kortare arbetstid ger.

I juni gjordes en enkät bland personalen som jämförts med två andra likvärdiga boenden som fungerar som referensboenden. Där har personalen fått svara på frågor som om det finns balans mellan arbete och fritid, sömn, återhämtning och stress. Resultaten för personalen som jobbar sex timmar är bättre.

I Göteborg visade försöket att sjuktalen på det äldreboende där försöket genomfördes först sjönk för att sedan vara tillbaka på samma nivåer som innan. Samtidigt ökade sjuktalen ännu mer på referensboendet där personalen fortfarande arbetade åtta timmar. Efter 18 månader kostade det 9,8 miljoner för Göteborgs stad. Under perioden minskade samtidigt statens kostnader för arbetslöshet med 4,7 miljoner till följd av försöket, enligt en uträkning från forskaren Bengt Lorenzton, som följt projektet.

Finns det inte en risk att ett sådant här försök blir dyrt?

– Jag tror att det kommer att kosta pengar. 18 månader kan vara för kort tid för att se stora effekter på sjuktalen. Snarare tror jag att vi kommer att se positiva effekter när det gäller kompetensförsörjningen, säger kommunalrådet Nicklas Franzén.

Kommunals Åsa Samuelsson hoppas att försöket blir permanent och skulle gärna se att sex timmars arbetsdag sprids, för personalens skull.

– Det skulle vara till gagn för hela landet. Det är så tufft i vårdyrket i dag.

Även Fredrik Ardeheim hoppas att försöket fortsätter efter att projekttiden är över.

– Det skulle jag vilja och jag hoppas att man vidgar det till fler verksamheter. Då måste fler anställas och pengar skjutas till. Om projektet inte fortsätter så skulle vi nyanställda behöva flytta till andra enheter. Det ligger en bit fram. Än så länge njuter jag bara.

Fotnot: Nyköpings kommun har en blogg där det går det att följa projektet