Undersköterskeupproret har på senaste tid spridit sig som en löpeld över hela Sverige. Det är uppenbart att de anställda fått nog av nedskärningar, dålig arbetsmiljö och uteblivna investeringar.

Så mycket som en fjärdedel av alla äldreboenden har försvunnit under 2000-talet och trycket på hemtjänsten har ökat enormt. Också här i Norrbotten. 

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa om bristerna i hemtjänsten i Luleå kommun. Nu hotar Arbetsmiljöverket med ett vite på 200 000 kronor om inte kommunen lyckas förbättra arbetsmiljön för personalen.

Ett annat exempel på platser där problem uppstått är Haparanda. Där hotade kommunen nyligen med att hyvla sysselsättningsgraden för anställda inom LSS. Förslaget diskuterades men stoppades av Kommunal. 

För oss på Kommunal är agerandet från många beslutsfattare obegripligt och vi uppmanar till en ordentlig funderare. Är man som högst ansvarig beredd att stå för en försämrad livskvalitet för äldre och sjuka?

Är man som högst ansvarig beredd att riskera sitt arbetsmiljöansvar? Är man som högst ansvarig beredd att riskera den så nödvändiga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg?

För oss på Kommunal är agerandet från många beslutsfattare obegripligt och vi uppmanar till en ordentlig funderade.

En väl fungerande välfärd gynnar tillväxten och stärker tilliten i vårt samhälle. Delade turer, dålig bemanning och låga löner gör det inte. För medlemmarna i Kommunal Norrbotten som arbetar inom vård och omsorg är måttet snart rågat. Det är ett faktum som borde väcka oro långt utanför de fackliga leden.  

Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer en halv miljon medarbetare att behöva rekryteras till välfärdssektorn fram till år 2026. Av dessa är drygt 110 000 vårdbiträden och undersköterskor.

Utifrån befolkningen innebär det för Norrbotten ett rekryteringsbehov på drygt 12 000 medarbetare till välfärdssektorn, varav cirka 2 700 är vårdbiträden och undersköterskor. Om det ska bli verklighet krävs omedelbara investeringar. 

Nästa år ska Kommunal och SKL träffa en ny överenskommelse genom kollektivavtal. Nu finns möjligheten att bana väg genom att ge mer resurser till välfärden genom trygga arbetsvillkor.

Ta vara på möjligheten att göra det som krävs för att kunna säga: ”Välkommen att jobba hos oss. Vi uppskattar dig och din yrkesprofession genom att erbjuda de bästa anställningsvillkoren på arbetsmarknaden.”

Våga säga ja till investeringar i vård och omsorg för att göra vårdyrket attraktivt.

Våga säga ja till trygga arbetsvillkor, hållbara scheman och en god arbetsmiljö.

Våga säga ja till kontinuitet, proffsig personal och en god kvalitet i vård och omsorgsarbetet.

Våga säga ja till utveckling, arbetsglädje och trivsel.

Våga säga ja till jämställdhet och jämlikhet.

Våga säga ja till en värdig välfärd.

Låt proffsen få vara proffs.

För det finns inga alternativ.

Det är allvar nu.