Kommunals skyddsombud, Carolina Isaksson, på Stadsöns hemtjänst i Luleå tog upp brister i arbetsmiljön med arbetsgivaren redan under hösten 2018. Problemen som togs upp var bland annat att det inte finns någon schemalagd tid till administrativa uppgifter och att gång- och transporttiderna inte är tillräckliga.

En enhetschef skulle ta fram en handlingsplan, men enligt ett skyddsombud fick de anställda inte se den.

I januari skickade skyddsombudet in en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket eftersom arbetsmiljön fortfarande var dålig.

Skyddsombudet menar i sin anmälan att arbetsmiljön har gjort att många är sjukskrivna och har sagt upp sig vilket gjort att det varit svårt att tillsätta vikariat. De anställda känner stress och tvingas också ibland ta brukare som behöver dubbelbemanning ensamma.

Stora brister i hemtjänsten i Luleå

Nyheter

Under våren gjorde Arbetsmiljöverket en tillsyn och konstaterade att arbetsgivaren måste se till att de anställda har tid till att göra administrativa uppgifter, göra riskbedömningar av arbetsförhållandena hos brukarna och se till att planera in tid för att ta sig till brukarna.

Arbetsmiljöverket anser inte att arbetsgivaren rättat till alla brister och den 19 augusti beslutade myndigheten att om inte arbetsgivaren agerar så får kommunen betala 200 000 kronor i böter. ”Kraven är för höga i förhållande till resurserna i arbetet”, skriver Arbetsmiljöverket, vilket Norrbottens-Kuriren rapporterat om.

– Det har hänt ett flertal gånger att vi inte varit fullt bemannade. Det skapar en enorm stress. Trots att det fattas personal måste vi planera vårt arbete för att se till att brukarna får den hjälp som de behöver, säger skyddsombudet Carolina Isaksson till Norrbottens-Kuriren.

Anna Fors, som är verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun, säger till Norrbottens-Kuriren att de inte tänker schemalägga tid för administration.

– Nej, vår tanke är att det ska utföras när det uppstår luckor i verksamheten.

Senast den 15 oktober ska kommunen ha vidtagit åtgärder.