I januari 2018 hade Kommunals sektion i Köping 1 597 medlemmar. I dag är de 1 727 vilket innebär en ökning på 130 medlemmar. Det i sig ger omkring 600 timmar facklig tid så att Kommunal kan vara ännu mer ute på arbetsplatserna, säger sektionens ordförande Tony Eklund.

I hela landet minskade Kommunal med 7 000 medlemmar under 2018. I maj i år hade förbundet dock gått plus med 55 medlemmar.

– Vi tappar folk som alla andra sektioner men vår siffra är ändå plus 130 så vi går ganska mycket mot strömmen. Många sektioner har det lite kämpigt och då måste man nog tänka nytt. För mig är det självklart att vi måste skriva in medlemmar, vi måste få upp organisationsgraden för att behålla våra starka kollektivavtal och få bättre avtal. Vi fick dåligt rykte efter den stora skandalen men vi gör otroligt mycket.

Det som Köpings sektion har förändrat är att vara ute mycket mer på arbetsplatserna. Två dagar i veckan är de ute i sina riktade insatser, men de involverar värvning i allt de gör från sektionen. 

– När vi får en lucka vill jag att vi ska ut och värva, vi ska inte sitta kvar på sektionen. Vi älskar att jobba fackligt och det tror jag syns när vi är ute och värvar medlemmar.

Anders Ejdemark är en av sektionens ”värvarstjärnor”.

– Förr sa de när vi kom: kommer ni från Kommunal, det var länge sedan jag såg er. Nu har vi blivit kända i Köping för att vi är ute så mycket. Vi hjälps åt med allting, en gång i månaden går alla från sektionen ut och värvar. Vi som jobbar i barnomsorgen går till förskolor för vi kan frågorna bättre. Två sådana dagar gav 19 medlemmar. 

En annan ”värvarstjärna” är Kewstan Karami som talar arabiska vilket Tony Eklund lyfter fram som ännu en framgång för att värva fler medlemmar. Dels för att hon kan förklara saker för de som har arabiska som modersmål och dels för att vissa känner större förtroende för Kommunal om det kommer någon som delar deras bakgrund.

Sektionen har vunnit värvartävlingar som avdelning Bergslagen anordnat, hur går de till?

– Jag som ordförande är extremt tävlingsinriktad. Sektionen får en summa pengar om man vinner, den som skriver in flest medlemmar procentuellt vinner. Det går tillbaka till medlemmarna. Vi bjöd skyddsombuden på julbord och nu ska vi ha en fest, en heldag för medlemmarna och deras barn, säger Tony Eklund.