I början av maj införde Flens kommun raster i stället för måltidsuppehåll för nattpersonalen på särskilda boenden, vilket KA berättat om. Rast är obetald ledighet medan måltidsuppehåll betald. Skälet var att de anställda skulle få mer tid för återhämtning.

De flesta beskrev förändringen som negativ. Beslutet innebar nämligen att personalen var tvungen att jobba ett extra nattpass i månaden för att komma upp i samma arbetstid. Införandet av rast innebar också att en anställd kunde få vara ensam med tre avdelningar.

Anställda startade en Facebook-grupp och lämnade in protestlistor. Kommunal har också tagit upp det i samverkansgrupper. Nu har kommunen backat från beslutet.

– Äntligen har man lyssnat på oss. Vi är glada och nöjda, säger Anette Byström, ortsansvarig för Kommunal i Flen.

Från och med nästa schemaperiod som startar i början på september återinförs måltidsuppehåll. Då behöver inte personalen arbeta det extra nattpasset.

– Vi hade mycket tillbud och arbetsskador. Det är väldigt bra att våra medlemmar har skrivit tillbud. Vi sa att vi skulle vara extra noga med att rapportera allting, säger Anette Byström.

– I samverkan har man uttryckt oro för vilka effekter beslutet skulle kunna få för både medarbetare och brukare. Vi tar deras oro på allvar. Därför väljer vi att ta tillbaka förslaget och fortsätter i en gemensam dialog att ta fram långsiktiga lösningar, säger Susanne Fredberg-Pettersson, biträdande avdelningschef i äldreomsorgen i Flens kommun, i ett pressmeddelande.