Nattpersonalen på Flens särskilda boenden ska få en halvtimmes rast på varje nattpass i stället för måltidsuppehåll som personalen har i dag. Rast är obetald ledighet till skillnad från måltidsuppehåll som är betald arbetstid.

Men det som av arbetsgivaren beskrivits som en åtgärd för att öka återhämtningen har istället skapat oro bland personalen. Det berättar Carola Näslund Räisänen som är skyddsombud på äldreboendet Slottsängen i Flen.

– Det har hetat att vi ska få återhämtning. Men rasterna gör att vi kommer att behöva arbeta runt ett extra nattpass i månaden för att komma upp i samma arbetstid. Det innebär mindre återhämtning och risker för brukarna. Under rasten kommer en personal att vara ensam med tre avdelningar. Det här är en ren besparing från arbetsgivarens sida, säger Carola Näslund Räisänen.

Tillsammans med sina kollegor startade hon en Facebook-grupp för att protestera mot förändringarna. I förra veckan lämnades en protestlista in till socialnämnden.

– Nästan all nattpersonal på boendena har skrivit under, runt 35 personer. Det finns en stor oro för de äldres trygghet. Vi har äldre som är oroliga och går runt på natten och vi får många larm på en natt. Jag tror att det kommer att bli många Lex Sarah-anmälningar eftersom vi inte kan gå på larm som kräver dubbelbemanning, säger Carola Näslund Räisänen.

Att införa raster och säga att det ska ge återhämtning när en personal lämnas ensam med flera avdelningar, det är bara för dumt.

Anette Byström

I slutet på januari redovisades ett underskott på 23 miljoner kronor för äldreomsorgen i Flen under 2018. Socialförvaltningen föreslog att runt 40 tjänster inom äldreomsorgen skulle bort. Men det är ännu oklart hur många som kan komma att varslas. Anette Byström som är ortsansvarig för Kommunal i Flen är starkt kritisk till kommunens besparingar.

– Vi har precis fått reda på att vi ska ha omplaceringsutredningar för 24 anställda. Hur många som kan komma att varslas vet vi ännu inte. Kommunen försöker spara på äldreomsorgen på flera sätt. Men att införa raster och säga att det ska ge återhämtning när en personal lämnas ensam med flera avdelningar, det är bara för dumt, säger Anette Byström.

Enligt Anette Byström har inte kommunen lyssnat på personalen och facket när de varnat för riskerna som kan uppstå när rasterna införs. Redan i maj ska de nya schemana införas. Anette Byström och Carola Näslund Räisänen hoppas att kommunen backar från beslutet efter personalens protester.

– Många av mina kollegor gör inget annat än att bekymra sig för det här. Vi är här för de äldre, det är inte acceptabelt att de ska behöva vänta upp till 30 minuter innan de få hjälp. Det fungerar inte att hela tiden spara på äldreomsorgen, på våra äldre och på personalen, säger Carola Näslund Räisänen.

KA har sökt äldreomsorgschef Camilla Söderman och tillförordnad socialchef Annika Larsson Maspers utan framgång. Men socialnämndens ordförande Daniel Ljungkvist (S) säger till KA att nämnden inte kommer att riva upp beslutet efter personalens protester.

– Nej, det kommer vi inte göra. Men vi har fått svar från cheferna att vi ska få månatligt besked om hur det här fortlöper. I oktober kommer det att göras en större utredning och jag utesluter inte att frågan då kommer att lyftas till politisk nivå, säger Daniel Ljungkvist (S).

Varför införs rasterna?

– Vi politiker sitter inte med i förhandlingarna, utan det är något mellan arbetsgivare och fack. Men jag ska inte sticka under stol med att vi måste vända vårt underskott, och att vi behöver se över alla delar där vi kan göra effektiviseringar.