– Vi sitter och tittar igenom texterna. Det är väl det jag kan säga, säger Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona (före detta Pacta och KFS) lämnade i går kväll över ett bud till de fackliga organisationerna. Parterna har satt som mål att få ett avtal på plats senast den 30 juni.

Det var efter förra sommarens omfattande skogsbränder som diskussionerna om ett särskilt krisavtal tog fart. Avtalet är tänkt att till exempel reglera ersättningar för de som går in och jobbar fast de skulle varit lediga. Enligt Kommunal fanns det efter skogsbränderna olika tolkningar kring arbetsvillkor och övertidsregler.

Innehåller budet de delar ni förväntat er?

– Konstruktionen i avtalet har vi redan sagt ja till, hur avtalet är uppbyggt. Nu är det texterna i avtalet vi sitter och analyserar, säger Susanne Gällhagen.

I princip skulle alla anställda i kommuner, landsting, kommunala bolag och kommunala förbund kunna beröras av avtalet.

– Jag skulle väl tro att det framför allt är räddningstjänsten som kan bli berörda. Men det är tänkt att det ska kunna fungera för alla, säger Susanne Gällhagen.