Kongressens tema är ”Kämpar för en framtid för alla”.

– Jag hoppas på bra diskussioner om hur välfärden kan bli bättre och hur vi som fackliga organisationer kan stärkas, säger Tobias Baudin.

Han sitter i styrelsen för EPSU och kommer att vara den som talar för styrelsens förslag om ett uttalande till stöd för fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Uttalandet riktar en uppmaning till stöd för FN, ILO och andra organisationer som arbetar för nedrustning, demokrati, och mänskliga rättigheter.

– Jag är stolt över att få föredra detta förslag, säger Tobias Baudin.

Vid Kommunals kongress i Stockholm nyligen talade han om det absurda i att försvarsanslagen ökar samtidigt som den generella och skattefinansierade välfärden drabbas av skattesänkningar och stram budgetpolitik.

– Vi ser samma problem över hela Europa, säger han kritiskt.

Tobias Baudin tycker att arbetet i EPSU är viktigt för Kommunal därför att det bidrar till att stärka de offentliganställdas fack i Europa. Dels handlar det om solidaritet till stöd för fack som är svagare än i Sverige, och dels att Kommunal också har nytta av samarbetet.

– I våra diskussioner kan vi i Kommunal lära av de erfarenheter andra fack har från sina hemländer när det gäller arbetsvillkor, välfärden och medlemsrekrytering.

Kommunal är inte alltid överens om allt som EPSU beslutar. Bland annat har EPSU en mer kritisk inställning till privatisering av offentliga.

– Så är det, inga andra förbund i EPSU organiserar privat anställda som arbetar på uppdrag åt den offentliga sektorn. Det är en förklaring till att EPSU är mer kritiskt till privatisering än vad vi är, säger Tobias Baudin.

I det handlingsprogram EPSU ska fatta beslut om vid kongressen sägs att medlemsförbunden ska driva en gemensam kampanj för kortare arbetstid med bibehållen lön.

Vid Kommunals kongress nyligen beslöt förbundet att istället satsa på arbetstidskonton där medlemmen själv kan få välja kortare arbetstid eller högre lön.

– Där är vi inte överens inom EPSU men vi tänker inte försöka stoppa förslaget i handlingsprogrammet. Vi stöder inte alla detaljer i EPSU:s beslut men vi ställer upp för helheten.

Kongressen väntas välja en ny ordförande, Mette Nord, ordförande i norska motsvarigheten till Kommunal, Fagforbundet. Tobias Baudin kommer att fortsätta som ledamot i EPSU:s styrelse.

De två största frågorna vid kongressen väntas bli val av vice ordföranden, sju personer är föreslagna till fyra poster, och en motion till stöd för en självständig palestinsk stat som kan erbjuda sina medborgare offentliga tjänster av god kvalitet, skriven av det turkiska facket HIZMET-IS.

Motionen är kritisk till Israels ockupation av Västbanken, östra Jerusalem, Gaza och Golan i Syrien samt till ockupationsmakten behandling av det palestinska folket.

Styrelsen stöder motionen med förslag om några förändringar och tillägg i texten.

– Kommunal har ingen egen linje i denna fråga men vi kommer att stöda styrelsens förslag att stöda motionen, säger Tobias Baudin.

EPSU är en branschorganisation för offentliganställda fack i Europa som företräder 8 miljoner medlemmar. Kommunal, Seko, Transport, tre tjänstemannafack och ett akademikerfack från Sverige ingår. Det är en av tio branschorganisationer som ingår i Europafacket.