Vid varje val så står skolan som ett av de områden som svenska folket prioriterar högst och det är en av våra viktigaste frågor.
 Minst en gång om året så tas skolfrågan upp, gärna i anslutning till lärarförbundens löneöversyn, det debatteras skolfrågor i alla medier med all rätt.
 Just nu så slår Lärarförbundet larm om att det fattas 65 000 lärare-mot-fritidshem i Sverige, upprörande om man inte samtidigt håller i minnet att en skola består inte endast av lärare.

I varje debatt, i varje diskussion så osynliggörs alla Kommunals yrkesgrupper i skolan. 
I vilken skoldebatt nämns den som öppnar skolan på morgonen, den som stöttar läraren i klassrummet, som går in som vikarie när läraren är sjuk, den som tar hand om eleven som har behov av särskilt stöd, den som stimulerar och leker med eleverna efter undervisningstiden och på rasterna?
 Var i debatten lyfts de som varje dag ser till att eleverna får god och näringsriktig mat?
 När talas det om de som städar skoltoaletterna, som fixar när nåt går sönder, den som blir biten och spottad på, den som är kvar sist och stänger när sista barnet gått hem?

Vi fixar, vi sopar banan, som osynliga små möss får vi hela skolan att fungera.

Ingenstans, för vi är lite som mössen i Disneys Askungen. Huvudpersonen i skolan är läraren som jobbar och jobbar och inte har tid eller ork för att fixa balklänningen. 
Då gör vi det möjligt, vi fixar klänningen så Askungen kan gå på sin bal. Vi fixar, vi sopar banan, som osynliga små möss får vi hela skolan att fungera.

Vilka är vi då, vi som med osynliga händer får skolan att fungera? 
I Stockholm Stads 170 kommunala skolor så är vi inom Kommunals avtalsområde:

1861 Barnskötare
719 Elevassistenter
342 Fritidsledare
280 Elevassistenter särskolan
245 Resurspedagoger
105 Lärarassistenter
27 Fritidsassistenter
151 Kockar
375 Köksbiträden
32 Köksansvariga
91 Kökschefer
84 Lokalvårdare
208 Skolvaktmästare
13 Skolvärdar

Vi är de osynliga yrkesgrupperna i skolan, utan oss ingen skola.
 Det är något Sveriges Kommuner och Landsting bör ha i åtanke när Kommunal går in i nästkommande avtalsrörelse. 
Även möss behöver få synas och behöver få lön för mödan.