Lina Ejlertsson är doktorand i folkhälsovetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning visar att återhämtning är den viktigaste faktorn för att personalen ska må bra.

För att ta reda på vad som ger återhämtning på arbetstid intervjuade hon och hennes kolleger anställda vid flera vårdcentraler. Det visade sig att tre saker var viktigast för att personal skulle känna att de har energi kvar vid arbetsdagens slut.

  1. Variation. Att inte göra samma sak hela dagen, växla mellan olika ­tempon och jobba på olika platser.
  2. Gemenskap. Att ha en bra relation med sina arbetskamrater, skratta tillsammans, prata om annat än jobb, samarbeta, visa varandra uppskattning.
  3. Hanterbarhet. Omfattar flera sak­er­, till exempel att man hinner göra en arbetsuppgift färdig innan man måste börja med nästa, och att man kan påverka sin arbets­situation och sitt schema.

– Det skapar en form av lugn, av återhämtning, annat än när man känner sig stressad av att man inte kan påverka, säger Lina Ejlertsson.

Lina Ejlertsson.

Nästa steg i projektet var att testa olika metoder för återhämtning i verkligheten, på sex vårdcentraler.

– Vi fick föra in aktiviteter som inte kostar tid och pengar.

Vårdcentralerna valde olika metoder. Några har jobbat med mikropauser av olika slag, andra har satsat på att utveckla gemenskapen. Personalen har också fått fylla i enkäter om sin hälsa. Resultaten har inte utvärderats än, men ett tecken på att det gått bra är att vissa vårdcentraler valt att fortsätta med aktiviteterna efter att projektet avslutats.

– De har behållit flera aktiviteter, för de har varit så positiva för gruppen, säger Lina Ejlertsson.

 

Fotnot: Projektet heter ”Återhämtning i arbetet – ett interventions­projekt för bättre hälsa bland medarbetare i primärvården”.