Undersköterskearbetet är ett dåligt betalt jobb, säger Helén Schönbäck, undersköterska på intensivvårdsavdelningen vid Norrtälje sjukhus.

Sjuksköterskan Lydia Eifert, som själv har en lön på 44 000 kronor i månaden, håller med:

– Det är absurt att det är så stor skillnad, säger hon som i dag jobbar extra på sjukhusets ortoped- och strokeavdelning som timanställd.

Så mycket mer tjänar sjuksköterskorna

Löner

Den höga lönen får hon inte på sjukhuset, utan i sitt nya jobb i ett mobilt team.

– Som sjuksköterska i  dag får man ju knappt några löneökningar, utan man måste sluta för att få upp lönen, säger hon, men påpekar att hon förstår att alla inte kan hålla på och säga upp sig hela tiden.

– Alla har inte den möjligheten.

En trappa upp på intensivvårdsavdelningen har undersköterskan Helén Schönbäck just suttit vak hos en patient. Hon berömmer sina kompetenta kolleger både bland undersköterskorna och sjuksköterskorna, och tycker att det ska vara en viss skillnad mellan en högskoleutbildad sjuksköterska och en undersköterska, som inte har högskoleutbildning.

– Men mellan en nyutbildad sjuksköterska och en väldigt erfaren undersköterska kan jag inte säga att jag tycker det ska vara jättestor skillnad.

Någon prislapp på skillnaden kan hon inte sätta, däremot ska undersköterskornas löner upp med minst en tusenlapp, säger hon. Själv tjänar hon strax under genomsnittet i Tiohundra med en lön på cirka 25 000 kronor.

Helén Schönbäck, undersköterska, tjänar 25000 kronor i månaden.

KA har undersökt skillnaderna i medellön mellan undersköterskor och sjuksköterskor i alla regioner samt vårdbolaget Tiohundra, ett bolag som ägs gemensamt av Norrtälje kommun och Region Stockholm, där Norrtälje sjukhus ingår. Här är löneskillnaderna mellan undersköterska och sjuksköterska den högsta i landet i en jämförelse med alla regioner, även om den inte är i närheten av de nästan 20  000 kronor som skiljer mellan undersköterskan Helén Schönbäck och sjuksköterskan Lydia Eifert.

Det skiljer i genomsnitt 6 823 kronor i Tiohundra. Men då ingår även ”kommunala” sjuksköterskor, vilket drar upp just sjuksköterskelönerna.

Inom regionsjukvården i hela landet skiljer det i genomsnitt knappt 5  000 kronor mellan en undersköterska och en sjuksköterska utan specialistutbildning. Ändå är undersköterskelönerna förhållandevis höga i Norrtälje.

– Vi har ju samma problem som alla andra med rekrytering av sjuksköterskor. Undersköterskor är inte helt enkelt heller, vi är glesbygd jämfört med sjukhusen i Stockholm. Det är klart att det påverkar våra möjligheter att rekrytera, säger Louise Westin, personaldirektör i Tiohundra.

På sjukhuset är inte skillnaden lika stor, där skiljer det ungefär som i hela Region­sverige, uppåt 5 000 kronor.

Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har på senare år gynnat löneutvecklingen för dem som är beredda att byta jobb för lönens skull. Ann-Charlotte Svenander, ordförande Kommunal Norrtälje, tycker sig se samma utveckling för undersköterskorna.

– Våra erfarna undersköterskor har börjat flytta på sig. De är högst medvetna om den oerhörda kunskap och kompetens som de verkligen har, säger hon.

Lydia Eifert, sjuksköterska, tjänar 44000 kronor i månaden.

Lönegapet mellan sjuksköterskor och undersköterskor har inte växt med många kronor de senaste tre åren, under samma period som avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting haft en undersköterskesatsning. Procentuellt sett har undersköterskornas medellöner ökat mer under de här åren.

Helén Schönbäck tycker ändå att undersköterskornas lön och status behöver höjas rejält. På Norrtälje sjukhus har inte sjuksköterskorna högre ob-tillägg, som i många regioner, men har tidigare exempelvis fått tillägg om de inte förlägger hela semestern till sommaren.

– Vi undersköterskor är lika viktiga som sjuksköterskor och läkare. Vi har olika arbetsuppgifter men vi undersköterskor är en lika stor del av helheten. Även om vi självklart inte har rätt till samma löner så har vi banne mig rätt till samma förmåner som till exempel sjuksköterskorna har. Då skulle undersköterskans status öka.

Minsta skillnaden mellan undersköterskor och sjuksköterskor finns i region Västernorrland. Där skiljer det i genomsnitt 3 718 kronor. Sjuksköterskorna i Västernorrland har den lägsta medellönen i landet.

Tommy Sandin, sektionsordförande för Kommunal Region Västernorrland, förklarar det med att Västernorrland inte lyckats minska kostnaderna för hyrpersonal.

Även i Värmland är skillnaden liten.

– Vi har jättemånga undersköterskor som jobbat länge. De är jätteduktiga, men de har inte fått något extra, lönen beror på hög medelålder, säger Eva Jansson, sektionsordförande för Kommunal Region Värmland.

Hon förklarar också varför löneskillnaden mellan yrkesgrupperna är så liten:

– Det är väldig omsättning på sjuksköterskor. De nya stannar inte, de får arbeta dubbelpass i större utsträckning än undersköterskorna, säger Eva Jansson.