Att vårdkoncernen Frösunda tar över ansvaret för grupp- och servicebostäder i Falkenberg efter en vunnen upphandling har inte gått obemärkt förbi. På ett av de 17 boendena, för personer med funktionsnedsättning, har alla anställda utom en valt att sluta. På Kommunals sektionskontor i Falkenberg har man försökt hantera medlemmarnas oro. 

– Telefonen har gått varm de senaste veckorna men nu är många mer arga än rädda. Nu ser vi också hur en del väljer att sluta istället för att gå med på de nya villkoren. De måste till exempel dela sin arbetstid mellan flera arbetsplatser för att få ihop sina timmar.  Schemat har de dessutom fått pussla ihop själva på sin fritid. Det är inte ok, säger Maria Jörmalm Andersson, sektionsordförande för Kommunal i Falkenberg.

 

KA GRANSKAR: Miljardvinster – och sämre villkor

 

Enligt Christine Rosencrantz, affärsområdeschef inom Frösunda, har företaget en bemanningsstrategi som en del anställda reagerat på.

– Att de anställda får delad tjänst mellan olika enheter är ett medvetet val, eftersom vi vill undvika de små enheternas bekymmer, att det i en fast grupp ibland kan uppstå en kultur på arbetsplatsen som inte överensstämmer med våra ambitioner, säger Christine Rosencrantz till Hallands Nyheter.

Företaget uppger också för tidningen att de redan löst de vakanserna som uppstod på boendet som plötsligt stod utan personal. Enligt Maria Jörmalm Andersson har lösningen delvis inneburit att anställda på några av de andra boendena fått täcka upp. Det är inte långsiktigt hållbart enligt henne. Nu vill hon att kommunen tar ansvar för den verksamhet som de valt att lägga på entreprenad. 

– Vi ska uppmärksamma de här problemen varje månad fram till nästa val. Frösundas övertaganden har inneburit konsekvent försämrade villkor för de anställda. Ansvaret för det ligger hos kommunen och kommunens politiker. Som det ser ut nu har Frösunda monopolställning i Falkenberg och det rimmar också illa med allt tal om valfrihet.

Det är inte första gången som Frösunda hamnat i blåsväder i Falkenberg. I våras rapporterade Kommunalarbetaren om hur anställda inom personlig assistans fick försämrade villkor när Frösunda tog över. I exempelvis Borås, Gävle och Halmstad fick anställda på vård- och omsorgsboenden går ner i arbetstid efter att Frösunda tagit över vilket ledde till protester som KA också rapporterat om. Kommunal har också stämt företaget och Almega Vårdföretagarna i Arbetsdomstolen på grund av uteblivna uppsägningslöner. Ärendet ska prövas i domstolen.