Metoo-uppropet #visparkarbakut i november 2017 visade att sexuella trakasserier var ett stort problem inom hästbranschen. Men redan innan uppropet hade Kommunals förbundsombudsman Anja Westberg insett att det fanns ett arbete att göra.

– Jag läste en artikel redan i september om en kvinna som blivit utsatt och kände att vi måste göra något ihop med branschen, säger hon.

Branschen var med på galoppen. Den 11 mars lanseras ”Schysst stall” som ska motverka sexuella trakasserier och övergrepp inom hästnäringen. KA har tidigare berättat om initiativet.

Bakom initiativet står Kommunal, Almega, Gröna arbetsgivare, arbetsmiljöorganisationen Prevent och de största hästorganisationerna.

”Schysst stall” nås via webbplatsen schysststall.se, som är tillgänglig från den 7 mars, och ska utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är och hur man kan arbeta förebyggande. En del består av en webbutbildning för arbetsgivare som avslutas med ett test som visar att man vet vad sexuella trakasserier är och hur man ska agera i olika situationer.

När arbetsgivaren blivit godkänd kan hen sätta en nål på en digital karta för att visa att man bedriver ett schyst stall. Arbetsgivarna måste också göra om testet regelbundet för att få ha kvar sin stämpel.

För arbetstagare kommer det att finnas animerade filmer som visar olika situationer. Händelserna är tagna ur verkligheten och är tänkta att ha som diskussionsunderlag.

Filmerna kommer också att kunna användas i skolor med hästinriktning. Webbplatsen kommer också att innehålla fakta om hur man ska agera om man utsätts för trakasserier eller får kännedom om det.

– Vi måste prata, prata, prata om sexuella trakasserier. Det är så viktigt för sexuella trakasserier är inte okej. Dyker det upp något ska man ta tag i det, säger Anja Westberg.

Vad är det som gör att det här kommer att fungera?

– Vi har fått med arbetsmarknadens parter och framför allt branschen. Vi har gjort ett jättestort arbete och det fortsätter. Alla ska kunna vara i ett schyst stall. Det är bredare än normalt. Vi riktar oss också till ungdomar och deras föräldrar.

Hur ska ni undersöka att arbetet fungerar i praktiken?

– Det blir upp till branscherna att bevaka, förutom vårt normala arbete.

Anja Westberg säger att okunskapen om sexuella trakasserier varit stor inom hästnäringen på flera nivåer.

– Under förstudien ringde vi upp medlemmar för att höra om deras erfarenheter och åsikter. Då sa en tjej: ”bara för att någon tar mig på brösten behöver det inte vara sexuella trakasserier”. Då tänkte jag: ”vad har ni för jargong på din arbetsplats”. Så ska det inte vara. Det är därför det är så viktigt att även nå elever och ungdomar. Det är inte okej att bli tafsad på för att du ska få vara med i en tävling.

Hon tycker trots allt att det har blivit mer högt i tak sedan metoo.

– Det är ett helt annat klimat på arbetsplatserna. Man pratar om det, upplever jag. Sedan är det vissa vi inte kommer att nå, det kan vara svårt med vissa ensamföretagare och vissa individer vill inte ta till sig detta.

På webbplatsen kommer det också att finnas en tipsa-funktion där man anonymt kan tipsa någon om att den kan bli ett schyst stall.

– Det viktigaste med allt det här är att vi inte får tystna.

Schysst stall

”Schysst stall” är en utbildnings- och informationskampanj för att motverka sexuella trakasserier inom hästbranschen.

Den sker i samarbete mellan Kommunal, arbetsgivarorganisationerna Almega och Gröna arbetsgivare (tidigare Skogs- och lantarbetargivarförbundet) tillsammans med branschorganisationerna Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), Svenska Ridsportförbundet, Svensk Galopp, Svensk Travsport och Lantbrukarnas Riksorganisation (LRF).

Satsningen stöttas av Prevent, en arbetsmiljöorganisation som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.

Det finns cirka 30 000 heltidsarbetande inom hästbranschen. Runt en halv miljon rider regelbundet. Av dessa är 450 000 kvinnor. De flesta hästverksamheter är små och har cirka fem anställda. (Källa: HNS)