Metoo-uppropet #visparkarbakut under hösten 2017 visade att det fanns ett stort problem med sexuella trakasserier i hästbranschen.

I januari kommer Kommunal tillsammans med arbetsgivarparterna Almega, Skogs- och lantarbetsgivarförbundet (SLA) och de största hästorganisationerna lansera ett särskilt projekt: ”Schysst stall”, som ska motverka sexuella trakasserier och övergrepp.

– Det började redan i september innan metoo. Jag läste en artikel om en kvinna som blivit utsatt och kände att vi måste göra något ihop med branschen, säger Anja Westberg, ombudsman för Kommunal.

Alla var med på tåget. Arbetsmiljöorganisationen Prevent, som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK, stöttar projektet. #visparkarbakut visade omfattningen av problemen och snabbade på arbetet mot att arbeta mer organiserat.

De arbetsgivare som vill vara med i ”Schysst stall” kommer att få delta i en webbutbildning. De får också göra ett test för att visa att de vet vad sexuella trakasserier är och hur de ska göra om det händer.

– Vi kommer också att skicka utbildningsmaterial till lärare på naturbruksskolor så att de kan lära ut vad som gäller till eleverna, säger Anja Westberg.

Redan om någon månad kommer det att finnas checklistor som arbetsgivare kan använda sig av för att förebygga sexuella trakasserier. Den ska gälla på alla arbetsplatser.

– De här verktygen ska verkligen användas. Vi i Kommunal vill visa att vi är bäst i klassen. Det ska vara lika naturligt att arbeta mot sexuella trakasserier som med andra arbetsmiljöfrågor, säger Anja Westberg.

”Schysst stall – arbetet mot sexuella trakasserier i hästnäringen”

Projektet ska lanseras i början av 2019. I projektgruppen finns Kommunal, SLA och Almega. Svenska Ridsportförbundet, Svensk Galopp, Svensk Travsport LRF Häst och Hästnäringens Yrkesnämnd och Hästnäringens Nationella Stiftelse.