Förvaltningsrättens dom meddelades den 19 februari. Den innebär att Luleå Lokaltrafik får böta 100 000 kronor för kalla bussar. Stefan von Below säger att han ännu inte har fått den, annat än på omvägar.

Eftersom rätten att överklaga domen gäller i tre veckor efter att bolaget har fått ta del av det skriftliga beslutet vill han avvakta med besked om hur bolaget ska agera.

– Jag vill vänta tills domen officiellt är inregistrad hos oss. När det blir vet jag inte. Men jag tycker att det är märkligt att domen ännu inte har skickats till oss, säger han.

Stefan von Below tillägger att bolaget fortfarande anser att de inte borde betala böter eftersom de har varit tydliga i sina instruktioner till förarna att bussar som är för kalla måste tas ur trafik.

– Vid två tillfällen har förarna struntat i instruktionerna, de sa att de kalla bussarna inte gör dem något. Vad ska vi som arbetsgivare göra då?

Förvaltningsrätten anser att eftersom arbetsgivare har det yttersta arbetsmiljöansvaret så kan inte bolaget komma undan genom att hänvisa till hur förarna väljer att följa instruktionerna.

Stefan von Below tycker att resonemanget är fel och att detta är en principiellt viktig dom.

– Den har inte bara betydelse för oss utan för hela bussbranschen, ja för alla branscher på hela arbetsmarknaden. Hur långt går arbetsgivarens ansvar när det finns tydliga instruktioner för de anställda att följa, och de anställda inte följer dessa instruktioner?