Exempel 1

Huvudman: Sigtuna

Ägare: Kommunal förskola

Händelse: En pedagog får veta att ett barn har slagit ett annt barn. Enligt en kollega ska pedagogen då ha dragit fram barnet, som satt under ett bord, lyft upp det och burit det till ett annat rum. Pedagogen ska sedan ha slängt ner barnet på golvet, slagit det och skrikit att barnet inte får slå andra barn. Barnet grät och försökte komma upp, men pedagogen höll fast barnets armar. Andra kollegor såg också vad som hände men menar att pedagogen inte slagit eller kastat barnet på golvet. Förskolans utredning visar att kollegor flera gånger tidigare har sett att pedagogen varit hårdhänt och otrevlig mot samma barn.

Kommunens bedömning: Sigtuna kommun anser att pedagogen har utsatt barnet för en kränkande handling när hen drog fram barnet från bordet, men att det inte är bevisat att den anställda har slagit eller kastat barnet.

Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen tycker inte det är bevisat att pedagogen kastat eller slagit barnet men anser att pedagogen kränkt barnet då hen dragit fram det från bordet. Även pedagogens tidigare agerande borde ha anmälts och utretts av förskolan. Skolinspektionen kräver skadestånd på 10 000 kronor till barnet.

Konsekvens: Pedagogen stägdes av under utredningen och förflyttades sedan till en annan förskola.

Förskolor är skyldiga att anmäla när barn kränks i förskolan.

Kränkningar i förskolan

Få anmäler när barn kränks

Nyheter

Exempel 2

Huvudman: Huddinge

Ägare: Kommunal förskola

Händelse: En förälder till ett annat barn ser hur en pedagog låser in ett barn i ett mörkt rum och säger ”du kommer ut när du bett om ursäkt”. Barnet har berättat att hen blivit inlåst flera gånger som bestraffning. Det ska ha börjat när två nya pedagoger kom till förskolan. Den som gjort anmälan menar också att barnet blivit hårdhänt behandlad och vid ett tillfälle slagen av den andra av de två nya pedagogerna.

Kommunens bedömning: Huddinge kommun anser efter en utredning av händelsen att pedagogen låst in barnet en gång, men att det inte är bevisat att barnet blivit slagen. Men den personal som man ansett har utsatt barnet för kränkande behandling har utretts.

Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen menar att det är bevisat att barnet blivit instängd vid ett tillfälle och att det var kränkande. Däremot är det inte bevisat att barnet blivit slagen. Skolinspektionen kräver skadestånd på 10 000 kronor till barnet.

Konsekvens: Båda pedagogerna har fått skriftliga varningar och omplacerats på andra förskolor. Den ena pedagogen har senare sagt upp sig. Barnet bytte avdelning.

Anna Klit.

Kränkningar i förskolan

Anna larmade – och blev av med jobbet

Nyheter

Exempel 3

Huvudman: Helsingborg

Ägare: Privat förskola

Händelse: En kollega ser hur en pedagog försökt tvinga ett barn att äta. När barnet börjat gråta har pedagogen bryskt lyft upp barnet, skrikit åt det och tryckt ner det på en matta bredvid. Även en annan kollega har bevittnat händelsen men ingen har ingripit. En av kollegorna anmäler händelsen till förskolechefen en månad senare.

Kommunens bedömning: Kommunen anser efter en utredning av händelsen att det är bevisat att pedagogen kränkt barnet.

Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen kräver skadestånd på 10 000 kronor till barnet. Förskolan får kritik för att händelsen anmäldes till förskolechefen så sent.

Konsekvens: Både pedagogen som kränkte barnet och kollegan som inte ingrep har avslutat sina tjänster på förskolan. Förskolan har satt in mer personal och genomfört ett värdegrundsarbete.

Kränkningar i förskolan

Så många kränkningar anmäldes i din kommun

Nyheter

Exempel 4

Huvudman: Malmö

Ägare: Kommunal förskola

Händelse: En kollega anmäler till förskolechefen att en pedagog har kränkt ett barn genom olika handlingar. Pedagogen ska ha nypt barnet i kinden och sagt åt barnet argt och kastat en legokloss mot barnet. Vid en måltid ska pedagogen också ha bryskt tillrättavisat barnet när de flyttat på sin tallrik. När barnet inte slutat ska pedagogen ha tagit ett glas med vatten och hällt det på barnet som blev ledsen.

Kommunens bedömning: Efter utredning bedömer Malmö kommun att det stämmer att pedagogen hällt vatten på barnet men att det inte går att säga om de övriga händelserna har inneburit en kränkning av barnet.

Skolinspektionens bedömning: Skolinspektionen menar att det är bevisat att barnet blivit kränkt när det fick vatten hällt på sig. Skolinspektionen kräver skadestånd på 10 000 kronor till barnet.

Konsekvens: Pedagogen har omplacerats och barnet har bytt förskola.