I dag kan lärare och förskollärare ansöka om karriärtjänster och på så vis få högre lön. I en motion föreslår nu Moderaterna i Mullsjö att kommunen ska införa karriärtjänster för undersköterskor. Oppositionsrådet Henrik Jansson (M) har skrivit motionen.

– De undersköterskor som har mer erfarenhet och kunskap ska också kunna få en högre lön. Det måste gå att göra karriär och få en bra löneutveckling också inom undersköterskeyrket och äldreomsorgen. Det är en viktig satsning för att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare, säger Henrik Jansson.

I motionen föreslår Moderaterna att pengar avsätts i lönepotten för att införa karriärtjänster. Men det finns ännu inget konkret förslag om hur många undersköterskor som skulle kunna omfattas av karriärtjänster eller hur stort lönepåslaget ska vara.

– Om motionen går igenom får vi tillsammans med verksamheterna titta vidare på hur karriärtjänsterna skulle kunna utformas, säger Henrik Jansson.

Annika Bohm är undersköterska och ordförande för Kommunals sektion Habo/Mullsjö. Hon tycker att karriärtjänster för undersköterskor kan vara ett bra förslag, men att det finns andra satsningar som är viktigare.

– Det kan finnas en risk med att arbetsgivaren ensidigt väljer ut några personer som man vill satsa på och ge högre lön. Det vore bättre att satsa på att alla undersköterskor får möjligheter att göra karriär i sitt yrke. Något som skulle göra verklig skillnad är om arbetsgivaren erbjöd betald utbildning till specialistundersköterska och att en specialistutbildning skulle synas mer i lönekuvertet, säger Annika Bohm.