Kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen, SBB, är ett samarbete mellan fyra kommuner i Bergslagen och utför tjänster inom bland annat gata/park, lokalvård, vatten och avlopp och återvinning. KA har flera gånger berättat om städarnas dåliga arbetsmiljö och villkor. Det finns att läsa om här och här.

Sedan i somras arbetar Kommunal och arbetsgivaren med en utredning av städarnas arbetsmiljö som ska mynna ut i en handlingsplan någon gång i år.

Under våren beställde de kommunala revisorerna en granskning av arbetsmiljön inom hela SBB. Granskningen gjordes av revisionsföretaget KPMG. Rapporten visar att det finns stora brister i hur man arbetar praktiskt med arbetsmiljöfrågor. Medarbetare har fått svara på en enkät och berörda fackförbund, däribland Kommunal, har fått svara på frågor.

– Handlingar och planer finns på plats, men man har inte rutiner för att följa upp. Man tar inte sitt ansvar fullt ut. Det är inte klokt, säger Gunilla Carlsson (S), ordförande för revisionen.

Det som inte fungerar är bland annat att det är otydligt vem som ska utföra vilka arbetsmiljöuppgifter. Revisionen har nu gett det politiska styret, direktionen, rekommendationer att se till att arbetet med arbetsmiljön fungerar. Dessutom behöver sjuktalen ses över och även rehabiliteringen.

– Alla ska veta vad som gäller. Hur man anmäler ett tillbud och vem man ska prata med om vilka frågor. Alla måste få samma förutsättningar. Det ska inte hänga på vilken chef du har, säger Gunilla Carlsson.

I granskningen har det framkommit att städarna använder sina privata telefoner i jobbet och i stor utsträckning får köra sina egna bilar och frakta smutsigt städmaterial i. Städarna har heller inga e-postadresser i jobbet.

– Alla ska ha samma förutsättningar att utföra sitt jobb, säger Gunilla Carlsson.

Är det en ekonomisk fråga?

– Så får det inte vara. Arbetsmiljön ska inte bara vara vackra ord och sedan får det inte kosta pengar.

I enkäten framkommer att medarbetare anser att ekonomin prioriteras mer än arbetsmiljön. Även facken säger att cheferna har ett otydligt mandat och otillräckliga resurser.

– Får du ett uppdrag måste du ha medel. Saknas det behöver man ta det till direktionen. Att följa lagen får inte handla om huruvida du har råd eller ej, säger Gunilla Carlsson.

Politikerna ska svara på rekommendationerna den 15 mars.

– Jag ser det här som en viktig rapport och ser fram emot fram emot svaret. Jag har stor tilltro till både direktionen och förbundsordföranden, säger Gunilla Carlsson.

Jonas Kleber (C), är sedan ett år ordförande för direktionen. Snart väljs en ny ordförande, men han kommer att sitta kvar som ledamot. Han vill avvakta med att ge ett svar tills politikerna sammanträtt, men säger till KA att han inte blev förvånad över bristerna.

– Utan att ha satt mig in i alla detaljer är jag nog benägen att hålla med om att det brister, säger han.

Det pågår parallellt med städarnas utredning, en översyn av hela organisationen. Den har inte fungerat, menar Jonas Kleber.

–  Vi kommer att fatta beslut om att gå tillbaka till en mer linjär organisation, att varje anställd har en chef som har ett ansvarsområde. Det ska bli bättre ordning, säger han.

Anser du att arbetsmiljöbristerna kan bero på brist på pengar?

– Pengar är inblandat i allt och det vore naturligtvis bra om det fanns mer. Jag tror mycket att organisationen varit otydlig, säger Jonas Kleber.

Samhällsbyggnad Bergslagen

De tekniska förvaltningarna i kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora har gått samman i kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen. Det finns ungefär 170 anställda.