– Det här är unikt för Göteborg. Ingen annan så stor stad har, vad vi vet, lyckats halvera matsvinnet på det här sättet, säger projektledaren Christina Linnerhag, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs stad.

Vid en av kommunens skolor, Guldhedsskolan, jobbar måltidsbiträdet Heléne Andersson, som också är Kommunals arbetsplatsombud. Hon berättar att Guldhedsskolan hade börjat jobba med matsvinnet långt innan projektet drog igång.

– Sen projektet kom i gång har vi tänkt till ytterligare. Vi tänker på att vi inte ska laga för mycket mat på en och samma gång, utan man lagar mat efter hand hur det går åt. Vi försöker anpassa till vad som går åt, säger Heléne Andersson.

Kan inte det bli stressigt?

– Ibland kan det vara lite svårt om man har en maträtt som tar lite längre tid att tillaga. Man får kommunicera med varandra. Den som står och serverar får kommunicera med köket.

Maten som slängs vägs, det görs också anteckningar dagligen om hur mycket som har gått åt. Man samarbetar också med en annan skola i närheten och har kontakt med personalen där i fall man lagat för mycket mat.

– Och sen försöker vi ta vara på maten som blir kvar, och göra en andra rätt av den nästa dag. Man återvänder resterna som blir kvar, säger Heléne Andersson.

I slutet av förra året hade svinnet i Göteborg som helhet, räknat i antalet portioner, minskat från 1,8 miljoner portioner till 900 000 portioner.

Har ni på Guldhedsskolan minskat ännu mer än övriga Göteborg eftersom ni hållit på längre?

– Jag kan inte svara på om vi är bättre men vi har fått in rutinerna tidigt. Det är en fördel att vi redan var inne i tänket. Men sen har vi skärpt till oss och blivit bättre ändå.

Att jobba mot matsvinnet har gjort jobbet roligare, säger Heléne Andersson.

– När man ser resultat att alla kämpar på sitt sätt för att slänga mindre mat och att man märker att det blir ett positivt resultat av det. Då känns det roligare att jobba med det också, när det går åt rätt håll.

Enligt Göteborgs stad har modellen man använder spridit sig till många andra kommuner. Matsvinn bidrar till koldioxidutsläppen. Beräkningar från Naturvårdsverket visar att hälften av allt matsvinn uppstår i kök och servering.

Göteborgsmodellen

Modellens nio punkter i grova drag, för minskat matsvinn:

  1. Mät och följ upp
  2. Menyplanering
  3. Portionsberäkning
  4. Rapportering av frånvaro och närvaro
  5. Inköp
  6. Förvaring
  7. Tillagning
  8. Servering
  9. Ta vara på rester

Källa: Göteborgs stad.