KA har berättat om arbetsmiljön för städarna från Lindesberg, som är anställda av kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen.

Flera av städarna gjorde tidigare under hösten anmälningar mot sin dåvarande arbetsledare.

Arbetsledaren har pekats ut som en stor del av problemen. Han kommer att avsluta sin anställning vid årsskiftet. Sedan i somras pågår en större utredning om arbetsmiljön där Kommunal är med. Utredningen ska resultera i en handlingsplan som kan vara klar i januari.

Fyra städare har anmält arbetsledare för hot, kränkande särbehandling och arbetsskada. Inte i något fall anser arbetsgivaren att några fel har begåtts.

Meta Nyberg, som arbetat som städare i 44 år, gjorde en anmälan efter att hon tvingats byta arbetsställe. Hon har kol och hade lyckats skapa en bra och kemikaliefri arbetsmiljö på kommunhuset i Lindesberg. Plötsligt sa hennes arbetsledare att hon skulle städa på en skola.

Efter en och en halv dag på nya arbetsstället fick Meta Nyberg gå hem. Hon drabbades av dubbelsidig lunginflammation.

Meta Nyberg anmälde händelsen som arbetsskada.

I början av december fick hon reda på att arbetsgivaren inte anser att några fel har begåtts.

Efter ett möte med Irene Karlsson Runkvist, ombudsman på Kommunal Västra Svealand, beslutades att Kommunal kommer att gå vidare och begära skadestånd av arbetsgivaren.

– Jag har lämnat in en förhandlingsframställan till arbetsgivaren och vi kommer att träffas nästa vecka, säger hon.

Meta Nyberg är lättad över att Kommunal vill gå vidare.

– Rätt ska vara rätt. Det är åtta månader sedan jag blev sjuk och fortfarande har ingen sagt att det var fel.

Den andra anmälan som Kommunal kommer att driva vidare handlar om kränkande särbehandling. KA har tidigare berättat att dåvarande skyddsombudet Madelene Risberg anonymt skrev ihop ett brev med synpunkter på organisationen, vikariebristen och arbetsmiljön och skickade den till kommunalförbundets politiker. Arbetsledare ville ta reda på vem som skrivit brevet och Madelene Risberg pekades ut på ett apt-möte.

– Det kändes som en rättegång, har hon berättat.